Ledning av fordonsflotta

Håll koll på din fordonsflotta och optimera kollektivtrafikens prestanda.


System för ledning av fordonsflotta använder fordons- och platsinformation i realtid för att möjliggöra optimering och nyttjandet av fordonsflottan för operatörer.  Passagerare får information i realtid som generellt förbättrar servicekvaliteten och punktligheten.Vad kan vi göra för dig?

För kollektivtrafikoperatörer

Vi kan hjälpa kollektivtrafikoperatörer som vill förbättra sina tjänster genom att noggrant spåra fordonsflottan och snabbt rapportera eventuella förseningar och incidenter.För städer och samhällen

Vi kan hjälpa städer som vill förbättra sina kollektivtrafiktjänster genom att tillhandahålla fördelaktiga uppgifter i realtid till passagerare samt köra kollektivtrafiken effektivt och kostnadseffektivt.
För passagerare

Vi kan hjälpa passagerare genom att tillhandahålla korrekt, lättförståelig information i realtid för att minska stress och onödig väntetid.

Nästa generations

ledning av fordonsflotta

Med SWARCO NEXT


Vi har helt omarbetat SWARCO NEXT, vår omfattande lösning för ledning av fordonsflotta.
Nu är den ännu mer mångsidig, robust och pålitlig.Huvudfördelar för våra kunder


Självlärande
av rutter

Vid självlärande av kollektivtrafikrutterna blir system-
installationen  betydligt snabbare och enklare för nya kunder.


Nytt centralsystem
med moderna komponenter

Nytt centralsystem som är fullständigt byggt på modern .NET-arkitektur, med förbättrad databehandling och validering, systemmodularitet och expanderbarhet.

Integration med
dataanalys

Webapplikationen integreras med dataanalys

Minskad tid / kostnad,
förbättrad kvalitet

Minskad tid / kostnad och förbättrad kvalitet för systemvalidering och testning genom implementering av kontinuerlig integrationsplattform


Det här får du med SWARCO NEXT
Dataanalys, anpassad rapportering

Ny integration av dataanalysverktyg gör det möjligt för slutanvändare att enkelt skapa anpassade vyar, instrumentpaneler och rapportering - korrelera den enorma serien tillgängliga data som utarbetats av systemet i tydliga företagsspecifika nyckeltal.


Lägre krav på kvalitet på datainput

Nya funktioner som ruttinlärning minskar avsevärt kraven på kvaliteten på datainput som ska matas in i systemet. Systemet kan lära sig rutter genom att tillämpa maskininlärningsalgoritmer på den data som automatiskt samlas in av fordon i drift. Denna process är en förutsättning för att tillämpa lokalisering av kartor och ständigt förbättra kvaliteten på övervakning av fordonsflottan.Förenklad drift och installation

Betydande förbättringar har införts inom systemkonfigurationsvalidering, systemövervakning och felsökningsstöd, för att underlätta installation och systemunderhåll. Utökad användning av instrumentpaneler, loggkorrelation och diagnostikverktyg reducerar de färdigheter som krävs för att driva systemet. Nytt verktyg för validering av systemkonfiguration, detaljerad och korrigerande import av data från kunden, är inriktad på att förbättra installationstiden av systemet och underlätta felsökning vid behov.Maskininlärningsalgoritmer

Vidare till ruttininlärningsalgoritmerna tillämpas andra maskininlärningsalgoritmer för självlärande av den service som utförs av fordon och även de åtgärder som tas av trafikledarna vid hantering av servicestörningar för att tillhandahålla hjälpvägledning och service makroreglering.


Förbättrad skalbarhet

Ny mjukvaruarkitektur säkerställer en högre skalbarhet gällande funktionalitet och dimensioner av ledning av fordonsflottan. Systemet kan konfigureras som mycket enkel version för att hantera enkla system som är inriktade på fordonspårning, till mycket komplexa system för operativ support och information i realtid till passagerare.Så fungerar det


NEXT Ledning av fordonsflotta bygger på ett centralt system som är kopplat till inbyggd programvara och hårdvara ombord.
KomponenterCentralsystemProgramvara ombordMaskinvara ombord


Centralsystem

De huvudsakliga processerna som drivs online på trafikledningscentralen körs en efter en enligt pipeline strukturen. Sekvensen drivs huvudsakligen genom realtids informationsflödet som genereras från ombordsystemet.

Den centrala backenden samlar in all data från den telematiska utrustningen, lagrar den i en central relationell databas och behandlar datan för att tillhandahålla en mängd olika funktioner. Dessutom ansvarar det för att skicka all nödvändig information och diagnostiska meddelanden till telematikutrustningen.

Den logiska sekvensen av utarbetingsprocesserna är representerad i figuren nedan:
Programvara ombord

Mjuvarumodulerna som körs inom NEXT OBU-enheten utför en mängd olika   funktioner, som inkluderar:

 • Inbyggd autonom lokalisering baserad på kartmatchning
 • Drivrutinsgränssnitt
 • Övervakning av destinationsdisplayer, ombordsdisplayer och röstmeddelande system
 • Gränssnitt till annan utrustning ombord, såsom CCTV-system, elektroniska biljettmaskiner, passagerarräkning, diagnostiksystem, nödknapp, dörrsensor
 • CANBUS-anslutning (för att hämta och samla in bussdiagnostik status)
 • Insamling av logik- och diagnostiskstatus för alla anslutna delsystem
 • Kommunikation mot kontrollcenter och Depot-systemet (via Wi-Fi-anslutning)Ytterligare funktioner

 • Automatisk anslutning till mobiloperatörer (2G/3G/4G)

 • Automatisk anslutning till Wi-Fi-nätverk (depåinfrastruktur)

 • Konfiguration och laddning av servicedata

 • Identifiering av föraren

 • Fordonsidentifiering

 • Serviceidentifiering

 • Reglerad ombordstigning

 • Dataöverföring online

 • Dataloggning och lagring (d.v.s. under brist på kommunikation med centralen)

 • Konfiguration av fjärrparametrar för inställning av datadriven frekvens och händelser

 • Hantering av textmeddelanden som sänds till och från ledningscentralen: OBU-skärmarna visar föraren trafikledarens instruktioner som skickats från ledningscentralen. Den kan även skicka förinställda meddelanden till ledningscentralen som antingen genereras från förarens handlingar eller med automatiska funktioner.

Hårdvara ombord

Lösningen som är anpassad för ombordssystem är utformad för att enkelt kunna konfigureras, moduleras och expanderas. Detta möjliggör utökning eller byte av enheter genom en enkel gränssnitt till system och sensorer.

Produktens modularitet, formade som oberoende av enskilda komponenter, stödjer underhåll och enkla åtgärder gällande installation och utbyte av enskilda komponenter (t.ex. vid fel behöver endast den defekterade delen att ersättas).


Alla enheter är skyddade mot överström och/eller överspänning som kan komma att uppstå i kraftnätet eller kretsen. Placering av ledningar och komponenter sker på ett sådant sätt att de inte påverkas av och/eller skapar någon form av störningar av elektromagnetisk natur, termisk natur eller någon annan form. Hela systemet är fullständigt integrerad i fordonet.

De viktigaste egenskaperna är:

 • Lågstrålande antenner

 • Resistens mot vandalism och sabotage

 • Motstånd mot slag och vibrationer

 • Motstånd mot oavsiktlig avbruten uppkoppling

 • Stötskyddade materialbehållare

 • Ingångar/utgångar skyddade mot inversioner i polaritet och kortslutning

 • Helt i riktlinje med hela strömförsörjningsregleringen


TJÄNSTER

Tilläggstjänster

Rådgivning, planering, installation, service och underhåll.


Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dig med dina projekt. Lita på oss för ett helt projekt eller bara en del av det, och vi är glada att ta hand om service och underhåll.
Kollektivtrafik

Ta reda på mer om NEXT OBU.

All-in-one fordonsterminal

Vår nya generation av OBU byggdes
för att stödja portabilitet på flera plattformar, lokalisering av kartor,
förarsupport, och alltid ha säker kommunikation i åtanke.