NEXT OBU Core

AVM ombordenhet

NEXT OBU Core AVM ombordenhet

NEXT OBU CORE är ombordkomponenten i den nya SWARCO-lösningen för ledning av fordonsflotta.

Den är hårdvaruoberoende, körs på Linux eller Android-plattform, är extremt skalbar och modulär och kan dela hårdvaruplattformen med andra system som CCTV och Ticketing.

Uppkopplad till NEXT Control Center via IoT-teknik (MQTT-stöd) kan den samla in information från inbyggda och integrerade sensorer och automatiskt avgöra fordonets position i förhållande till tidtabellen samt erhålla regelbundenhetsstatus.

Den samlar in fordonsdiagnosdata (CANBUS) och interagerar med de tillbehörssystem som är installerade på fordonet, skapar statusinformation för tjänsten och erhåller diagnostisk information som ska överföras till det centrala systemet.
NEXT OBU CORE Det är en fullständigt kontrollerbar, konfigurerbar och uppgraderbar plattform från centralsystemet.Autonom kart-matchningslokalisering och servicereglering

Automatisk passagerarinformation i realtid

 Lätt att installera och
underhålla

Ombordutrustningsintegrering

Skalbar
arkitektur

 • Modern arkitektur: modulär och skalbar (Linux och Android-plattform)
 • Sömlös datakommunikation baserad på IoT (MQTT-protokoll)
 • Datakrypteringsstöd
 • Autonom kartamatchningslokalisering
 • Autonom tjänstereglering (status för fördröjning / förskott)
 • Information om passagerare (med integrerade system från tredje part)
 • Fordonsdiagnostik (dataöverföring från CANBUS)
 • Eco-körning (körstilanalys)
 • Integration med
  • Automatisk biljettinsamling
  • Passagerarräknare
  • Externa/interna displayer
  • Multimediaenheter (CMS)
  • Videoövervakning och CCTV-system
  • Säkerhets- och antikollisionssystem
  • Alkolås
 • Hårdvaruplattformen kan delas med CCTV och Ticketing Consolle