NEXT kontrollcenter

Kollektivtrafiklösning

NEXT kontrollcenter Kollektivtrafiklösning

NEXT är SWARCOs nya lösningen för Ledning av fordonsflotta.

Den är utformad för kollektivtrafikföretag som vill förbättra sina tjänster genom att noggrant spåra fordonsflottan och snabbt rapportera eventuella förseningar och incidenter. Det hjälper att optimera hanteringskostnaderna och maximera serviceprestanda.

NEXT hjälper städer som vill förbättra sina kollektivtrafiktjänster genom att tillhandahålla värdeful data i realtid till passagerare och göra kollektivtrafiken effektiv och kostnadseffektiv.

NEXT förbättrar reseupplevelsen hos kollektivtrafik resenärer genom att tillhandahålla korrekt, lättförståelig information i realtid för att minska stress och onödiga väntetider.

NEXT Central System är den centrala backend-kopplingen till centrala operatörer och levererar affärslogiken. NEXT centrala system har utformats för att användas antingen som molntjänst eller on premises. NEXT modulära tillvägagångssätt skapar flera användningsmöjligheter och kan skalas från mycket lättanvända system till komplexa miljöer som är lämpade för kontrollcenter verksamhet.


Modulär och skalbar

Alltid online

Dataanalys

Självlärande algoritm

  • Modern arkitektur baserad på mikrotjänster

  • Service data importeras från standardformat och gränssnitt

  • Data som exporteras till standardformat och gränssnitt för tredje parts system

  • Avancerade och väldigt exakta algoritmer för uppskattning av restiden (ankomstprognoser och prioritering av stadstrafik)

  • Intuitivt webbaserat gränssnitt

  • Service och störningshantering, makroregleringsåtgärder

  • Diagnoshantering av fordonsflottaRelaterade produkter