Řízení flotily

Sledujte vozový park a optimalizujte výkon veřejné dopravy.


Systémy pro správu flotily používají informace o sledování a lokalizaci vozidel v reálném čase, aby operátoři mohli optimalizovat využití vozidel a poskytovat informace o cestujících v reálném čase k celkovému zlepšení kvality a přesnosti služeb .

Co pro vás můžeme udělat?

Provozovatelé veřejné dopravy

Můžeme pomoci provozovatelům veřejné dopravy, kteří chtějí zlepšit své služby přesným sledováním vozidel vozového parku a rychlým hlášením případných zpoždění a nehod.


Města a obce

Můžeme pomoci městům, která chtějí zlepšit své služby veřejné dopravy, poskytnutím přínosných údajů cestujícím v reálném čase k efektivnímu provozu veřejné dopravy.Cestující

Cestujícím, kteří chtějí cestovat, můžeme pomoci tím, že jim poskytneme přesné a snadno srozumitelné informace v reálném čase ke snížení zbytečných čekání a stresu.
Řízení flotily příští generace se

SWARCO NEXT


Úplně jsme přepracovali SWARCO NEXT, naše komplexní řešení řízení vozového parku.
Nyní je ještě univerzálnější, robustnější a spolehlivější.Klíčové výhody pro naše zákazníky


Self-Learning
trasy

Self-learning tras veřejné dopravy výrazně zrychluje a zjednodušuje nastavení systému pro nové zákazníky


Nový centrální systém
s moderními komponenty

Nový centrální systém byl kompletně přestavěn na moderní architekturu .NET s vylepšeným zpracováním a validací dat, modularitou systému a jeho rozšiřitelností

Integrace a
analýza dat

Webová aplikace se integruje s datovou analýzou

Snížené doby / náklady,
zvýšená kvalita

Zkrácení jízdních dob a snížení nákladů a zlepšení kvality pro validaci a testování systému pomocí implementační platformy pro Průběžnou Integraci


Co získáte se SWARCO NEXTAnalýza dat, přizpůsobené přehledy

Nová integrace nástrojů pro analýzu dat umožňuje koncovým uživatelům snadno vytvářet vlastní sestavy, dashboardy a reportování - koreluje rozsáhlou sérii dat zpracovaných systémem do jednoznačných firemních KPI.

Nižší požadavky na kvalitu vstupních dat


Nové funkce, jako je Self-Learning tras, významně snižují požadavky na kvalitu vstupních dat, která se mají do systému přenést. Systém je schopen se trasy naučit aplikací algoritmů strojového učení na datech automaticky shromážděných vozidly v provozu. Tento proces umožňuje aplikovat lokalizaci shody map a neustále zlepšovat kvalitu monitorování vozového parku.

Zjednodušeno v operacích a nastavení

Byly zavedeny významná zlepšení v oblasti ověřování konfigurace systému, monitorování systému a podpory odstraňování problémů k usnadnění nastavení a systémových operací. Rozšířené používání přístrojových panelů, nástrojů pro korelaci log a diagnostických nástrojů snižují dovednosti potřebné pro provoz systému. Nové nástroje pro validaci konfigurace systému, detailní a korektivní import dat poskytnutých zákazníkem jsou zaměřeny na zkrácení doby nutné k instalace systému a usnadnění odstraňování potíží v případě potřeby.

Algoritmy pro strojové učení

Further to the route learning algorithms, other machine learning algorithms are applied to self-learning of the service executed by vehicles and also the actions taken by dispatchers in managing service disruptions, in order to provide assistive routeing and service macro-regulation.

Vedle algoritmů pro učení tras se používají i další algoritmy pro strojové učení na samo-učení služeb prováděných vozidly a také akce dispečerů při řízení výpadků služeb s cílem poskytnout pomocné směrování (objízdné trasy) a servisní makroregulaci.

Zlepšená škálovatelnost

Nová architektura softwaru zajišťuje vyšší úroveň škálovatelnosti, pokud jde o funkčnost a rozměr řízené flotily. Systém může být konfigurován jako velmi lehký pro správu jednoduchých systémů zaměřených na sledování vozidel až po velmi složité systémy pro podporu provozu a informace cestujících v reálném čase.


Jak to funguje


Management flotily NEXT je založen na centrálním řídicím systému připojeném k palubnímu softwaru a hardwaru.KomponentyCentrální systémPalubní softwarePalubní hardware


Centrální systém


Hlavní procesy, které fungují on-line ve středisku řízení dopravy, probíhají jeden po druhém podle definované struktury. Sekvence je primárně řízena tokem informací v reálném čase pocházejícím z palubních systémů.

Centrální back-end shromažďuje všechna data pocházející z telematického zařízení, ukládá je do centrální relační databáze a zpracovává je tak, aby poskytovala různé funkce. Kromě toho zodpovídá za odesílání všech požadovaných informací a diagnostických zpráv do telematických zařízení.

Logický sled procesů zpracování je znázorněn na následujícím obrázku:


Palubní software

SW moduly, které běží v zařízení NEXT OBU, poskytují rozsáhlou sadu funkcí, včetně:

 • Autonomní lokalizace na palubě na základě mapování
 • Rozhraní řidiče
 • Řízení displeje s jízdními cíly (sled zastávek), palubních displejů a hlasového hlášení
 • Rozhraní s jinými palubními zařízeními, jako je kamerový systém, elektronický prodej jízdenek, počítání cestujících, diagnostické systémy, panické (výstražné) tlačítko, snímač dveří
 • CANBUS připojení (pro načtení a sběr stavu diagnostiky sběrnice)
 • Logika sběru a diagnostický stav všech připojených subsystémů
 • Komunikace s řídicím střediskem a systémem Depot (prostřednictvím připojení Wi-Fi)

Další funkce

 • Automatické připojení k mobilnímu operátorovi (2G / 3G / 4G)

 • Automatické připojení k síti Wi-Fi (depot infrastruktury)

 • Nahrávání konfiguračních a servisních dat

 • Identifikace řidiče

 • Identifikace vozidla

 • Identifikace služby

 • Regulace na palubě

 • Online přenos dat

 • Zaznamenávání a ukládání dat (tj. při nedostatku komunikace se střediskem)

 • Vzdálená konfigurace parametrů pro nastavení dat Frekvence a události řízené

 • Správa textových zpráv přenášených z a do řídícího centra: OBU zobrazuje ovladači instrukce dispečera odeslané z řídicího centra a může odeslat do řídicího centra předem uložené zprávy pocházející z akce ovladače nebo automatické funkce.


Palubní hardware

Řešení, které bylo přijato pro palubní systém, bylo navrženo tak, aby bylo snadno konfigurovatelné, modulární a rozšiřitelné tak, aby umožňovalo jakékoli zvýšení nebo výměnu zařízení jednoduchým rozhraním se systémy a snímači.

Modularita produktu, chápána jako nezávislá na jednotlivých součástech, podporuje údržbu a snadné zásahy při instalaci a výměně jednotlivých komponent (např. v případě závad může být nahrazena jediná vadná část).

Všechna zařízení jsou chráněna před nadproudem a / nebo přepětím, které se mohou vyskytnout v síti nebo obvodech. Kabeláž, zapojení kabelů a umístění komponent bude provedeno takovým způsobem, aby nebylo rušeno a / nebo aby nedocházelo k jakémukoli rušení elektromagnetické, tepelné nebo jiné povahy. Celý systém je plně integrován do vozidla.

Hlavní charakteristiky nabízeného řešení jsou:

 • Low impact anténa

 • Odolnost proti vandalismu a sabotáži

 • Odolnost proti otřesům a vibracím

 • Odolnost proti náhodnému odpojení spojů

 • Kontejnery odolné proti nárazům

 • Vstupy / výstupy jsou chráněny proti inverzi polarity a zkratům

 • Plné splnění všech předpisů pro napájecí proud

SLUŽBY

Doplňkové služby

Konzultace, plánování, instalace, servis a údržba.


Nabízíme širokou škálu služeb, které vám pomohou s vašimi projekty. Spolehněte se na nás pro celý projekt nebo jen na jeho část a my rádi převezmeme servis a údržbu.Veřejná doprava

Zjistěte více o NEXT OBU.

Terminál vozidel All-In-One.


Naše nová generace OBU byla vyvinuta
k podpoře přenositelnosti na více platformách,
lokalizaci mapové shody, podpoře ovladačů, mající vždy na paměti zabezpečenou komunikace.