Kalustonhallinta

Seuraa kalustoasi ja optimoi julkisen liikenteen suorituskyky.

Kalustonhallintajärjestelmät käyttävät ajoneuvojen reaaliaikaisia seuranta- ja sijaintitietoja, jotta liikenteenharjoittajat voivat optimoida kaluston käytön ja tarjota reaaliaikaista matkustajatietoa palvelun laadun ja täsmällisyyden parantamiseksi.

Mitä voimme tehdä puolestasi?

directions_bus

Joukkoliikennöitsijät

Voimme auttaa joukkoliikennöitsijöitä, jotka haluavat parantaa palvelujaan, seuraamalla kalustoon kuuluvia ajoneuvoja tarkasti ja raportoimalla nopeasti kaikista viivästyksistä ja häiriötilanteista.

Kaupungit ja kunnat

Voimme auttaa kaupunkeja, jotka haluavat parantaa julkisia liikennepalvelujaan, tarjoamalla matkustajille hyödyllistä tietoa reaaliajassa ja hoitamalla julkista liikennettä tehokkaasti ja kustannustehokkaasti.

face

Matkustajat

Voimme auttaa matkustajia tarjoamalla tarkkoja, helposti ymmärrettäviä ja reaaliaikaisia tietoja, jotka vähentävät stressiä ja turhaa odotusaikaa.

Seuraavan sukupolven kalustonhallinta

SWARCO NEXT:n avulla

Olemme uudistaneet täysin SWARCO NEXT:n, kattavan kalustonhallintaratkaisumme.
Se on nyt entistäkin monipuolisempi, vankempi ja luotettavampi.

Asiakkaittemme tärkeimmät edut

lightbulb_outline

Reittien
itseoppiminen

build

Uusi keskusjärjestelmä
nykyaikaisilla komponenteilla

backup

Data-analytiikan
integrointi

attach_money

Vähemmän aikaa/kustannuksia,
parempi laatu

Mitä saat SWARCO NEXT:n avulla

Data-analytiikka, räätälöity raportointi

Tietoanalyysityökalujen uuden integraation ansiosta loppukäyttäjät voivat luoda helposti räätälöityjä näkymiä, ohjausnäkymiä ja raportteja - yhdistämällä järjestelmän laatimia laajoja saatavilla olevia tietosarjoja selkeiksi yrityskohtaisiksi liiketoiminnan tunnusluvuiksi.

Alhaisemmat vaatimukset syöttötietojen laadulle

Uudet ominaisuudet, kuten reittioppiminen, vähentävät merkittävästi järjestelmään syötettävien tietojen laatuvaatimuksia. Järjestelmä pystyy oppimaan reittejä soveltamalla koneoppimisalgoritmeja ajoneuvojen käytön aikana automaattisesti keräämiin tietoihin. Tämä prosessi mahdollistaa karttavastaavuuden mukaisen paikannuksen soveltamisen ja kalustonvalvonnan laadun jatkuvan parantamisen.

Yksinkertaistettu toiminta ja käyttöönotto

Järjestelmäkonfiguraation validointiin, järjestelmävalvontaan ja vianmääritystukeen on tehty merkittäviä parannuksia, jotta järjestelmän käyttöönotto ja toiminta olisi helpompaa. Ohjausnäyttöjen, lokikorrelaation ja diagnostiikkatyökalujen laajennettu käyttö vähentää järjestelmän käyttämiseen tarvittavia taitoja. Järjestelmäkonfiguraation validointiin sekä asiakkaan tarjoamien tietojen yksityiskohtaiseen ja korjaavaan tuontiin tarkoitetut uudet työkalut on suunnattu lyhentämään järjestelmän käyttöönottoaikaa ja helpottamaan vianetsintää tarvittaessa.

Koneoppimisalgoritmit

Reittioppimisalgoritmien lisäksi sovelletaan muita koneoppimisalgoritmeja ajoneuvojen suorittaman palvelun itseoppimiseen ja myös liikenteenohjaajien toimiin palvelukatkosten hallinnassa, jotta voidaan tarjota tukevaa reititystä ja palvelun makrosääntelyä.

Parempi skaalautuvuus

Uusi ohjelmistoarkkitehtuuri takaa paremman skaalautuvuuden toimintojen ja hallinnoitavan kaluston laajuuden osalta. Järjestelmä voidaan konfiguroida niin, että sillä on hyvin kevyt hallinnoida yksinkertaisia, ajoneuvojen seurantaan keskittyviä järjestelmiä, mutta myös hyvin kompleksisia järjestelmiä, jotka tukevat toimintaa ja reaaliaikaista matkustajatiedottamista.

Miten se toimii

NEXT Fleet Management perustuu keskusjärjestelmään, joka on yhdistetty ajoneuvojen ohjelmistoihin ja laitteistoihin.

Komponentit


Keskusjärjestelmä

Ajoneuvo-ohjelmisto

Ajoneuvolaitteisto

Keskusjärjestelmä

Liikenteenohjauskeskuksessa verkossa toimivat pääprosessit suoritetaan peräkkäin putkirakenteen mukaisesti. Sekvenssiä ohjaa ensisijaisesti ajoneuvojärjestelmistä peräisin oleva reaaliaikainen tietovirta.

Keskitetty taustajärjestelmä kerää kaikki telematiikkalaitteilta tulevat tiedot, tallentaa ne keskitettyyn relaatiotietokantaan ja käsittelee ne erilaisten toimintojen tarjoamiseksi. Lisäksi se vastaa kaikkien tarvittavien tietojen ja diagnoosi-ilmoitusten lähettämisestä telematiikkalaitteille.

Kehitysprosessien looginen järjestys on esitetty seuraavassa kuvassa:

Ajoneuvo-ohjelmisto

NEXT OBU -laitteessa toimivat SW-moduulit suorittavat laajan joukon toimintoja, kuten:

  • Karttavastaavuuteen perustuva autonominen paikannus ajoneuvossa
  • Kuljettajan käyttöliittymä
  • Määränpäänäyttöjen, ajoneuvonäyttöjen ja puheilmoitusjärjestelmän ohjaus
  • Rajapinta muihin ajoneuvolaitteisiin, kuten CCTV-järjestelmään, elektroniseen lippuautomaattiin, matkustajamäärän laskentaan, diagnostiikkajärjestelmiin, paniikkipainikkeeseen ja ovianturiin
  • CANBUS-yhteys (väylän diagnostiikkatilan nouto ja keruu)
  • Kaikkien liitettyjen osajärjestelmien logiikka- ja diagnostiikkatilojen keruu
  • Kommunikaatio ohjauskeskukseen ja varastojärjestelmään (Wi-Fi-yhteyden avulla)

Ajoneuvolaitteisto

Ajoneuvojärjestelmään valittu ratkaisu on suunniteltu helposti konfiguroitavaksi, modulaariseksi ja laajennettavaksi, jotta laitteiden lisääminen tai korvaaminen olisi mahdollista yksinkertaisella liitännällä järjestelmiin ja antureihin.

Tuotteen modulaarisuus, joka ymmärretään yksittäisistä komponenteista riippumattomaksi, tukee huollettavuutta ja helppoja toimenpiteitä yksittäisten komponenttien asennuksessa ja vaihdossa (esim. yksittäinen viallinen osa voidaan vaihtaa vian sattuessa).

PALVELUT

Lisäpalvelut

Konsultointi, suunnittelu, asennus, palvelu ja huolto.

Tarjoamme laajan valikoiman palveluita, jotka auttavat projekteissasi. Laske meidän varaamme koko projekti tai vain osa siitä, ja huolehdimme mielellämme huollosta ja ylläpidosta.

JULKINEN LIIKENNE

Hanki lisätietoja NEXT OBU:sta.

All-In-One-ajoneuvopääte.

Uuden sukupolven OBU-yksikkömme on rakennettu 
tukemaan siirrettävyyttä useilla alustoilla,
karttaa vastaavaa paikannusta, kuljettajatukea ja aina turvallista viestintää silmällä pitäen.