Kollektivtrafiklösningar

Intelligenta transportmedel idag.


Kollektivtrafikhantering består av en serie lösningar som bidrar till att effektivisera kollektivtrafiken
för operatörer, förare och passagerare. Huvudkomponenter är hantering av fordonsflotta, terminalhantering, och realtidsinformation för passagerare och förare. Dessutom är automatiserad biljettinsamling och säkerhetssystem samt lösningar som förbättrar kostnadseffektiviteten och minskar miljöpåverkan en del av kollektivtrafikhanteringen. Kollektivtrafiklösningar inkluderar också kollektivtrafikprioritering, som prioriterar bussen i trafiksignalstyrda korsningar, integrerar bussen bättre i stadens transportsystem och bidrar till skapandet av en mer attraktiv kollektivtrafik.


 Advanced issues found
0
 Advanced issue found
Kompetens inom kollektivtrafik

Och integration av smart mobilitet


Med mer än 50 system installerade över hela världen, 15 000 uppkopplade fordon, 5,5 miljoner passagerare per dag och 500 miljoner övervakade kilometer per år, känner vi väl till vår verksamhet. Vår kompetens inom kollektivtrafikhantering åtföljs av lång erfarenhet inom trafikstyrning och planering, parkering och trafiksäkerhet. Det gör oss till en idealisk partner för att implementera din kollektivtrafiklösning och allmänna mobilitetsstrategier.

Viktiga referenser

För kollektivtrafiklösningar

Vårt utbud

TJÄNSTER

Tilläggstjänster

Rådgivning, planering, installation, service och underhåll.


Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dig med dina projekt. Lita på oss för ett helt projekt eller bara en del av det, och vi tar gladerligen hand om service och underhåll.