Säkerhet och övervakning

För kollektivtrafikVideoövervakning är ett mycket vanligt inslag i kollektivtrafiken. I många länder är det till och med ett rättsligt krav. Trots den växande kritiska synen på övervakning på generell nivå accepterar eller till och med välkomnar de flesta passagerare behovet av videoövervakning i kollektivtrafiken eftersom det har en positiv inverkan på deras personliga säkerhet och bidrar till att minska brottslig verksamhet. En av utmaningarna med videoövervakning för kollektivtrafik är det stora antalet kameror som behöver övervakas. Fullt integrerad videoövervakning i kollektivtrafikstyrsystemet kan hjälpa till att minska problemet.Viktiga fördelar


Faktisk säkerhet

Videoövervakning förhindrar kriminalitet, t.ex. stöld, graffiti, vandalism, aggressivt beteende, och har därför en positiv inverkan på den faktiska säkerheten.


Känsla av säkerhet

Att veta att övervakningen är på plats ökar känslan av säkerhet, vilket gör kollektivtrafiken till en mer behaglig upplevelse för passagerare och personal.

Inbyggd säkerhetslösning

Huvudkomponenter

Körtidshantering av bildegenskaper

Inkluderar bildupplösning och fluiditet (bild per sekund) för att öka inspelningens kvalitet vid larm och/eller kommandon

För att säkerställa en bättre dokumentation av scenarios och fakta i nödsituationer

Märkning av inspelade streams

I nödlägen skyddas inspelningar från att skrivas över, för att undvika att förlora viktig information efter standardintervallet (vanligtvis tre dagar)

Enligt GDPR riktlinjer

Tillgång till inspelade videos och livestream som är fullständigt i riktlinje med sekretessreglerna (GDPR)

Delning av hårvaruresurser

Inkluderar mobil videoinspelning, ledning av fordonsflotta ombord, automatiserad biljettuppsamling etc.

Full integration med ledning av fordonsflotta

För larmhantering, sammankoppling av videoinspelning med rutter och positionsinformation för fordonet