Zabezpečení & dohled

pro veřejnou dopravu


Kamerové systémy jsou velmi běžnou součástí veřejné dopravy. V mnoha zemích je to dokonce zákonný požadavek. Navzdory rostoucímu kritickému pohledu na sledování na obecné úrovni většina cestujících akceptuje nebo dokonce vítá potřebu videomonitorování ve veřejné dopravě, protože má pozitivní vliv na jejich osobní bezpečnost a pomáhá omezit trestnou činnost. Jednou z výzev video dohledu ve veřejné dopravě je velký počet kamer, které je třeba monitorovat. Problém může pomoci vyřešit úplná integrace kamerového dohledu do systému řízení veřejné dopravy.


Hlavní výhody

Aktuální bezpečnost

Video dohled odrazuje kriminalitu, např. krádež, graffiti, vandalismus, agresivní chování, a má proto pozitivní dopad na skutečnou bezpečnost.

Pocit bezpečí

Vědomí, že je zaveden dohled, zvyšuje pocit bezpečí, díky čemuž je veřejná doprava příjemnějším zážitkem pro cestující a personál.

Integrované bezpečnostní řešení

Hlavní komponenty

Řízení běhu obrazových charakteristik - Run Time Management

Včetně rozlišení a plynulosti (počet snímků za sekundu) ke zvýšení kvality záznamů v případě alarmů nebo povelů

Tím zajistíte lepší dokumentaci scén a skutečností v nouzových situacích

Označování zaznamenaných streamů

V nouzových případech jsou záznamy chráněny před přepsáním, aby nedošlo ke ztrátě důležitých informací po standardním intervalu (obvykle tři dny)

Soulad s GDPR

Přístup k zaznamenaným videím a živému přenosu plně v souladu s předpisy o ochraně soukromí (GDPR)

Sdílení hardwarových zdrojů

Včetně mobilního videorekordéru, správy vozového parku, automatizovaného sběru jízdného atd.

Plná integrace se správou vozového parku

Pro zpracování poplachu, sdružení videozáznamu s trasami a informacemi o poloze vozidla