Beveiliging en bewaking

Voor openbaar vervoerVideobewaking wordt veel gebruikt in het openbaar vervoer. In veel landen is het zelfs een wettelijke vereiste. Ondanks de groeiende kritische benadering van toezicht op een algemeen niveau, accepteren de meeste passagiers de noodzaak van videobewaking in het openbaar vervoer en sommigen zijn er zelfs blij mee omdat het een positief effect heeft op hun persoonlijke veiligheid en helpt bij het verminderen van criminele activiteiten. Een van de uitdagingen van videobewaking voor het openbaar vervoer is het grote aantal camera's waar toezicht op moet worden gehouden. Het volledig integreren van videobewaking in het openbaar vervoersbeheersysteem kan helpen bij het verlichten van het probleem.


Belangrijke voordelen

Werkelijke beveiliging

Videobewaking schrikt criminaliteit af, b.v. diefstal, graffiti, vandalisme, agressief gedrag en heeft daardoor een positief effect op de werkelijke veiligheid.

Gevoel van veiligheid

Weten dat er bewaking aanwezig is, zorgt voor toename van het gevoel van veiligheid waardoor het openbaar vervoer als prettiger wordt ervaren door de passagiers en het personeel.

Beveiligingsoplossing aan boord

Hoofdonderdelen

Run Time Management van beeldkarakteristieken

Inclusief resolutie en vloeiendheid (frame per seconde) om de kwaliteit van de opnamen te verhogen in geval van alarm en / of opdrachten

Dit om te zorgen voor een betere documentatie van scènes en feiten in noodsituaties

Labeling van opgenomen streams

In noodgevallen worden opnames beschermd tegen overschrijven, om te voorkomen dat belangrijke informatie verloren gaat na het standaardinterval (meestal drie dagen)GDPR-conformiteit

Toegang tot de opgenomen video's en livestream die volledig in overeenstemming is met de privacyregels (GDPR)

Delen van hardwarebronnen

Inclusief mobiele videorecorder, wagenparkbeheer aan boord, geautomatiseerde kaartjesverkoop, etc.

Volledige integratie met wagenparkbeheer

Voor alarmafhandeling, koppeling van video-opnames met routes en positie-informatie van het voertuig