Terminalhantering

Förbättra kapacitetsutnyttjandet.


I stadsområden är utrymmet väldigt begränsad och att reservera stora områden till terminaler för kollektivtrafik är nästan aldrig ett alternativ. Terminaler inne i centrum är dyra och svåra att expandera men med terminalhanteringssystem kan dessa optimeras och terminalkapaciteten öka. Den möjliga förbättringen med terminalhantering är avsevärd och i vissa fall kan terminalkapaciteten till och med fördubblas.

Förarna vägleds hela vägen in och ut ur terminalen. Passagerarinformationsdisplayer, appar och webbtjänster håller reda på ankomst- och avgångstider och informerar om de busslägen som används av varje busslinje.

Terminalhantering av kollektivtrafik bidrar till minskad restid och utsläpp. Sammankopplade med övervakningskameror förbättras säkerheten och åtkomstkontrollen håller obehörig trafik borta och minskar risken för störningar i terminalen.
Fabrizio Biora, Solution Manager för kollektivtrafik | SWARCO


"Optimering av en terminal leder till bättre nyttjande, kortare restider för passagerare och mindre körtid, vilket i sin tur minskar utsläppen."

Fabrizio Biora, SWARCO Solution Manager för kollektivtrafikTerminalhantering med passagerarinformation

Huvudfördelar


Lämplig för enkla terminaler och hela regioner.
Distribuera information gällande ankomst- / avgångstider.
Erbjuder resenärer uppdateringar i realtid.
Övervaka skyltar, bildskärmar och akustiska meddelanden.
Erbjuder dedikerad förarinformation vid buss gaten.
Dynamisk plattformallokering.

Fördelar med dynamisk plattformallokering


Dynamisk plattformallokering är ett intelligent system som automatiskt fördelar busslägen för avgående eller ankomna fordon. Den här funktionen är helt automatiserad. Systemet kan hantera en komplett bussterminal med plattformsallokering med hjälp av givna parametrar. Systemet omdirigerar automatiskt försenade fordon till fria busslägen enligt en given prioritetslista och uppdaterar presentationsinformationen på skärmarna. Operatörer kan dock åsidosätta den automatiska funktionaliteten för att manuellt dirigera fordon.

Övergripande, med hjälp av dynamisk plattformsallokering kan trafiken vid en terminal optimeras och busslägena kan användas på ett mycket effektivt sätt.


Dynamisk plattformallokering

Detta får du
Ökat terminalutnyttjande

Automatisk busslägeallokering

Omfördelning om bussläget är upptaget vid ankomst

Uppdaterad information för resenärerna

Vägleder föraren till alternativt bussläge

Operatörer kan göra manuella åtgärder


TJÄNSTER

Tilläggstjänster

Rådgivning, planering, installation, service och underhåll.


Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dig med dina projekt. Lita på oss för ett helt projekt eller bara en del av det, och vi är glada att ta hand om service och underhåll.