Správa terminálů

Zlepšuje využití kapacity.


V městských oblastech je nedostatek místa a vyhrazení velkých prostor pro terminály vozidel veřejné dopravy nenhí téměř nikdy řešením. Terminály v městském městě jsou drahé a obtížně se rozšiřují.

Systémy řízení terminálů optimalizují kapacitu a využití terminálů. Možné zlepšení je značné. V některých případech může být kapacita terminálu dokonce zdvojnásobena.

Řidiči jsou navádění po celou cestu do a ven z terminálu. Zobrazování informací o cestujících, aplikace a webové služby sledují dobu příjezdu a odjezdu a informují o používaných pozicích každé autobusové trasy (linky).

Řízení terminálů pomáhá snižovat emise a cestovní doby. Pouřítím kamer se zvyšuje bezpečnost a ochrana a řízení přístupu udržuje neoprávněnou dopravu, mimo, což snižuje riziko nehod a poruch.


"Optimalizace terminálu vede k jeho lepšímu využití, kratší době jízdy pro cestující a kratší době řízení, což zase snižuje emise.“."

Fabrizio Biora, SWARCO Solution Manager pro veřejnou dopravu


Správa terminálů s informacemi o cestujících

Klíčové benefity


Vhodné pro jednotlivé terminály i celé regiony.
Distribuujte informace o příjezdu / odjezdu
Podporujte cestující s aktualizací v reálném čase.
Dohled nad značkami, monitory a akustickými zprávami.
Poskytuje řidiči vyhrazené informace na branách.
Získejte dynamické přidělování platformy.

Výhody dynamického přidělování platformy


Dynamické přidělení platformy je inteligentní systém, který automaticky přiděluje brány (stanoviště) pro odchozí nebo příchozí vozidla. Tato funkce je plně automatizovaná. Systém dokáže zpracovat kompletní autobusový terminál s přidělením platformy pomocí daných parametrů. Systém automaticky přesměruje zpožděná vozidla na volné brány (stanoviště) podle daného seznamu priorit a aktualizuje informace o prezentaci na displejích. Provozovatelé však mohou zrušit automatickou funkci, a řídit vozidla manuálně.

Celkově lze díky dynamickému přidělení platformy optimalizovat provoz na terminálu a brány (stanoviště) lze využít velmi efektivně.


Dynamické přidělení nástupiště

Co získáteLepší využití terminálu

Automatické přidělení brány (stanoviště)

Přerozdělení, pokud je brána při příjezdu ještě pbsazena

Aktuální informace pro cestovatele

Navádění k alternativní bráně

Operátoři mohou provádět ruční zásahy


SLUŽBY

Doplňkové služby

Konzultace, plánování, instalace, servis a údržba.


Nabízíme širokou škálu služeb, které vám pomohou s vašimi projekty. Spolehněte se na nás pro celý projekt nebo jen na jeho část a my rádi převezmeme servis a údržbu.