Automatiserad biljettinsamling


Automatiserad biljettinsamling (AFC) är en generisk term för ett biljettsystem i kollektivtrafik där inte biljetten inte längre betalas direkt utan via biljettförsäljningsautomat, onlinetjänster eller andra metoder. I praktiken är AFC standardmetod för biljettavgiften för kollektivtrafik i alla moderna kollektivtrafiksystem.

Integrerad biljettförsäljning, som avser biljetter som är giltiga över olika operatörer och lägen, blir alltmer populära.

Viktiga fördelar

Säkert

Toppmodern betalningssäkerhet

Bedrägeriskydd

Framtidssäker

Programvaruoberoende maskinvarukomponenter

Skalbar mot framtida betalningsmedel

Flexibel

Programvaruoberoende maskinvarukomponenter

Skalbar mot framtida betalningsmedel

Huvudkomponenter

Biljetter eller annan media

Konventionella pappersbiljetter eller elektroniska biljetter.

Biljettautomat eller online-tjänst

Konventionella biljettautomater med olika betalningsalternativ, appar eller webbtjänster.

Ansluten biljettläsare

Spärrar, biljettvaliderare eller andra medel.

Centralt system

Förvaltning av AFC-systemet.