Automatisert billettbetaling


Automated Fare Collection (AFC) er en generell betegnelse for et billettsystem i offentlig transport hvor billettprisen ikke lenger betales direkte, men via billettsalgsmaskiner, elektroniske tjenester eller andre metoder. I praksis er AFC standarden for billettbetalingsmetoden i ethvert moderne kollektivtransportsystem.

Integrert billettutstedelse, som henviser til billetter som er gyldige på tvers av ulike operatører og moduser, blir stadig mer populære.

Betydelige fordeler

Sikre

Moderne betalingssikkerhet

Svindelbeskyttelse

Fremtidssikker

Programvare-uavhengige maskinvarekomponenter

Skalerbar mot fremtidige betalingsmåter

Fleksibel

Programvare-uavhengige maskinvarekomponenter

Skalerbar mot fremtidige betalingsmåter

Hovedkomponenter

Billetter eller annen media

Vanlige papirbilletter eller elektroniske billetter.

Billettmaskin eller nettbasert tjeneste

Konvensjonelle billettsalgsmaskiner med ulike betalingsalternativer, apps eller nett-tjenester.

Tilkoblet billettleser

Telleapparater, gyldighetskontroll av billett eller andre midler.

Sentralsystem

Styring av AFC-systemet.