Passagerarinformation i realtid

Förse passagerare med gynsam information.


Kollektivtrafikfordon överför information till det centrala systemet i realtid. Denna information omfattar nuvarande plats, antal passagerare och annan data som kan användas för att optimera verksamheten. Samtidigt är en del av denna information också av stort intresse för passagerare, t.ex. ankomst- och avgångstider och punktlighet. Denna information måste visas vid busshållplatser och bussterminaler, men kan även skickas till smarta telefonappar eller webbapplikationer.
Informationsdisplayer


Passagerarinformation för kollektivtrafik kräver ett stort antal olika skärmar, allt från små och stora inomhusdisplayer, t.ex. i terminaler och ombord, till utomhusdisplayer vid terminaler och busshållplatser. Beroende på situationen kan olika tekniker användas, inklusive RGB/LED och LCD. Hög ljusstyrka, enkel- eller dubbelsidiga skärmar krävs i svåra ljuslägen, för att bibehålla bästa möjliga läsbarhet, även i starkt solljus. Kontrolltjänster i kollektivtrafiken kan behöva stora videoväggar för hantering och övervakning av fordonsflotta.

FUNKTIONER:


Gate- och busshållplatsskärmar

 • Information vid varje hållplats
 • LED/RGB eller TFT-bildskärmar
 • Ljudmeddelanden
 • Boardingsignal

Assistans för funktionshindrade

 • Taktila kartor med ljudmeddelanden
 • Blindskrifts- och textbeskrivningar
 • Multi-ljudmeddelande/utrop på flera språk
 • Interaktiv informationsterminal

Förarinformation

 • Infartsinformation vid terminaler
 • Detaljerad besöksinformation vid utfarter
 • Integrerat backnings-videosystem

Inbyggda displayer

 • Destinationsmeddelande
 • Nästa hållplatsmeddelande
 • Multimediainnehålls-
  hantering
 • LED/RGB eller TFT-bildskärmar
 • Ljudmeddelanden

Programvara

 • Innehållshanterings-
  system för geofencing och servicerelaterad information
 • Hårdvaruoberoende innehållshanteringsapp för displayer
 • Övervaknings- och felhanteringssystem


PASSAGERINFORMATION

Ta reda på mer om våra displayer.

25 ÅRS ERFARENHET


Vi har tillverkat informationsskärmar för kollektivtrafik av högsta kvalitetsnivå
under de senaste 25 åren i Österrike, Tyskland, Slovenien och Storbritannien.

Bilder