Prioriterad kollektivtrafik

Skapa en mer attraktiv kollektivtrafik.


Prioritering av kollektivtrafik i trafiksignaler är en viktig åtgärd för att öka kollektivtrafikens effektivitet samt för att bättre kunna hantera allt mer växande trafikvolymer. Det gör kollektivtrafiken mer attraktiv tack vare snabbare körtider och förbättrad service regelbundenhet. Högre passagerartillfredsställelse kompletteras med ytterligare fördelar, bland annat förbättrad energieffektivitet och minskade föroreningar.

Det finns fortfarande många föråldrade system som fortfarande används och baseras på kommunikation med kortdistansradio. Dessa system kräver att alla styrapparater är utrustade med mottagare. Alla bussar i en fordonsflotta behöver speciella sändare, bussarna kräver ett inbyggt system för positionering, vilket gör det till ett övergripande dyrt system. Samtidigt är denna teknik inte särskilt pålitlig och kräver mycket underhåll.

SWARCO:s Smart Priority-lösning är ett mycket bättre alternativ.


Huvudfördelar


Lätt att sätta i drift
Förkorta restiden
Anslut flera bussystem med en lösning
Få prioriteringsåterkoppling och statistik
Minska kostnaderna för hårdvara och underhåll


Vi gör det på ett modernt sätt

Smart prioritet för kollektivtrafik

Bussen skickar position till molntjänsten Smart Priority.

Centralt system mottar prioritetsförfrågan och överför förfrågan till trafiksignalens styrapparat.


IP-baserad förfrågan mottas av trafiksignalens styrapparat - och signalen slår om till grönt.Läs mer om SMART PRIORITY

1