Prioritet af offentlig transport

Gør kollektiv trafik mere attraktivt


I takt med den stigende befolkningstilvækst og et øget antal af rejsende, er moderne og effektive trafikløsninger afgørende for at sikre høj mobilitet og mere bæredygtige byer.  At løfte den kollektive trafik, og gøre den mere attraktiv for byens borgere - er et vigtigt
parameter i forhold til at mindske trafiktrængsel og opnå den miljømæssige gevinst, der er ved at flere kører sammen i stedet for at sidde fast i køer på vejene.

Der er stadig mange forældede systemer i brug, der er baseret på radiokommunikation med kort rækkevidde. Og mange benytter sig stadigt af den traditionelle form for detektering af busserne med detektorspoler monteret i kørebanen. Smart Priority bygger på elektronisk busprioritering, og er en ny form for detektering af busserne, der med en direkte kommunikation mellem bus og signalanlæg kan erstatte den traditionelle spoleteknologi. Med denne nye løsning opnår man flere fordele, blandt andet i forhold til  anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger, da der ikke skal monteres spoler i vejen.Flere fordele

Let at implementere
Forbedrede rejsetider
Forbind flere bussystemer til én løsning
Få information og statestik om prioriteringen
Reducér omkostningerne til hardware og vedligeholdelse


Vi gør det på den smarte måde

Prioritet til offentlig transport
Bus sender position til cloud-service.

Et centralsystem modtager en prioritetsforespørgsel og sender forespørgslen til trafiklysreguleringen.


IP-baseret forespørgsel modtages af trafiklysreguleringen og signalet skifter til grønt.Lær mere om SMART PRIORITY