Prioritering av kollektivtransport

Gjør kollektivtransport mer attraktiv.


Prioritering av kollektivtransport i trafikksignaler er et viktig tiltak for å øke effektiviteten i trafikkreguleringen og for bedre å håndtere stadig økende trafikkvolumer. Det gjør kollektivtransporten mer attraktiv, med kortere reisetider og bedret regelmessighet. Høyere passasjertilfredshet suppleres med flere fordeler, blant annet forbedret energieffektivitet og redusert forurensning.

Det er fortsatt mange utdaterte systemer i bruk, som er basert på kortdistansert radiokommunikasjon. Disse systemene krever at alle trafikklysregulatorer skal være utstyrt med mottakere. Alle busser i en flåte trenger spesielle sendere og bussene krever et innebygget system for posisjonering, noe som gjør det til et generelt kostbart system. Samtidig er heller ikke teknologien spesielt pålitelig og den krever mye vedlikehold.

SWARCOs Smart Priority-løsning er et langt bedre alternativ!

Mange fordeler

Lett å distribuere
Bedrede reisetider
Koble til flere buss-systemer med en løsning
Få informasjon og statistikk om prioriteringen
Redusér kostnadene for maskinvare og vedlikehold


Vi gjør det på en bedre måte

Smart Prioritet for Kollektivtransport
Bussen sender sin posisjon til skyen.
Et sentralt system mottar prioriteringsforespørsel og overfører forespørselen til trafikklysregulatoren.


IP-basert forespørsel mottas av trafikklysregulatoren og  signalet blir grønt.Lær mer om SMART PRIORITY