Virtuell bussprioritering i Hillerød

Hillerøds kommun har länge haft ett prioriteringssystem för att ge bussar grönt ljus vid trafiksignalerna, medan korsade trafik får vänta. Nu tar kommunen bussprioriteringen till nästa nivå och inför intelligent, webbaserad styrning av signalerna – till förmån för både passagerare och tidtabell.


De flesta som har tagit bussen i rusningstid är medvetna om problemet med överfulla och försenade bussar. Den första bussen stannar på alla hållplatser för att släppa av passagerare, och släpper samtidigt på alla passagerare som väntar vid hållplatsen. Den första bussen fylls på med allt fler passagerare, medan bussarna bakom har gott om plats och följer tidtabellen.

Virtuell bussprioritering

Vi vill, som så många andra kommuner, främja kollektivtrafiken med hänsyn till mobiliteten, framkomligheten, miljön och klimatet. Därför bestämde vi redan år 2014 att vi skulle införa signalprioritering för bussarna vid 13 trafiksignaler. När bussen kommer fram till trafiksignalen slår trafikljuset om till grönt i bussens riktning, berättar John Halkær Kristiansen, som tills nyligen var projektledare hos Trafik, Vej og Park i Hillerøds kommun. Nu har Hillerøds kommun, som en av de första platserna i Danmark, fått ett nytt virtuellt bussprioriteringssystem.


-"Bus til tiden", dvs. att bussen håller tiden, är den viktigaste parametern för att medborgarna ska välja kollektivtrafiken. Även det gamla bussprioriteringssystemet kunde se till att bussarna kom fram lite snabbare genom staden i rusningstid. Eftersom bussen inte behövde invänta grönt ljus kunde tidtabellen hållas något sånär. Å andra sidan gav det upphov till andra problem, berättar John Halkær Kristiansen. De flesta bussprioriteringssystem bygger på att bussen skickar ett kommando om att slå om till grönt ljus när bussen är i en bestämd position i förhållande till trafiksignalen. Detekteringen av bussen kan ske med hjälp av spolar i vägen, fotoceller eller genom att bussen skickar en radiosignal till en mottagare vid trafiksignalen. Det sistnämnda kan ske antingen automatiskt, eller genom att busschauffören manuellt skickar ett meddelande till trafiksignalen om att slå om.

- Det fanns en del hårdvara både i bussarna och vid trafiksignalen och det var faktiskt det viktigaste skälet till varför vi införde ett nytt system. Med det gamla systemet behövde vi regelbundet kontrollera att hårdvaran i krysset fungerade. Vi var tvungna att skicka ut en tekniker till trafiksignalen och manuellt kontrollera funktionen. Nu ser vi det hela från kontoret, och vi kan löpande flytta de positioner där bussarna ska prioriteras utan att nya spolar behöver skäras eller utrustning behöver installeras, säger John Halkær Kristiansen

- Dessutom ansåg vi att det var lite överarbete att ha extra utrustning i bussarna när de redan är försedda med GPS,  tillägger han.

Skräddarsydd lösning

Seniortekniker Ole Meyer från SWARCO, berättar att just frånvaron av hårdvara gör hela skillnaden mellan de bussprioriteringssystem som fanns att tillgå 2014 och de moderna systemen som använder den senaste tekniken. 

 - Det är bara en GPS-kommunikationsenhet i bussen. GPS-positionen används av ett molnbaserat centralt system som får trafiksignalen att slå om till grönt när förutsättningarna för det är uppfyllda, förklarar Ole Meyer. Man kan själv avgöra vilka algoritmer som ska få signalen att slå om. Styrning och övervakning av busstrafiken sker från en dator som kan vara placerad var som helst.

Systemet har ett webbgränssnitt som i realtid har tillgång till trafikdata och överblick över framkomligheten. Det är enkelt att skala upp eller utföra ändringar, lägga till nya rutter eller trafiksignaler, eller ändra parametrarna som krävs för att ljuset ska slå om. Därför är det lätt att anpassa systemet efter den enskilda kommunens eller det enskilda trafikbolagets behov. Bussprioriteringen kan också anpassas efter trafiksituationen, det aktuella antalet passagerare, särskilda händelser, vägarbeten osv.

Kortare restider och bättre miljö

- Jag betvivlar inte att det nya bussprioriteringssystemet innebär många fördelar i takt med att kommunen börjar utnyttja de olika möjligheterna det erbjuder, säger Morten Skibstrup Nikolaisen, som nu har hand om bussdriften i Hillerøds kommun och som följt projektet från början.

- Vi hoppas att fler ska välja kollektivtrafiken i fortsättningen. Det kan vi skapa förutsättningarna för genom att korta restiderna, skapa bättre förutsättningar i trafiken och mer utrymme i bussarna. Vi får mindre trängsel både i bussarna och på vägarna, bättre miljö och mindre CO2-utsläpp. Samtidigt bidrar virtuell bussprioritering till lägre etablerings- och underhållskostnader eftersom andelen hårdvara är minimal, vilket innebär en lägre investering och mindre underhåll. Nu ser vi fram emot att ta reda på hur vi kan använda systemets flexibilitet och inbyggda möjligheter till att göra bussresan till en ännu bättre upplevelse.