SWARCO Mobility voorziet Nijmegen van tientallen slimme verkeerslichten


Gemeente Nijmegen gunt de raamovereenkomst verkeersregelinstallaties definitief aan SWARCO Mobility Nederland. De komende jaren vervangen we de verkeersregelinstallaties (VRI’s) in de stad, conform de reguliere vervangingsplanning van Nijmegen, door intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Het streven is om jaarlijks 8 VRI’s te vervangen. Daarna zijn we 15 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

Gemeente Nijmegen loopt voorop met het toepassen van de nieuwe iVRI-architectuur en bereidt de stad voor op de mobiliteit van de toekomst. De tientallen iVRI’s die straks in de stad staan, maken realtime communicatie tussen weggebruikers en verkeerssystemen mogelijk, waardoor de verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid verbeteren terwijl de CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd. 

Ook wordt verkeersmanagement op basis van beleidsdoelen eenvoudiger, bijvoorbeeld door meer differentiatiemogelijkheden. In het regelalgoritme van het verkeersmanagementsysteem worden beleidsdoelen vastgelegd, zoals absolute prioriteit voor hulpdiensten of conditionele prioriteit voor bussen die volgens dienstregeling te vroeg, op tijd of te laat zijn.


Vergaande areaal kennis 

We hebben de opdracht gegund gekregen vanwege de meerwaarde die we in dit project kunnen bieden, zoals onze areaal kennis. Al ruim 20 jaar voeren we in Nijmegen werkzaamheden omtrent onderhoud, vervanging en levering van verkeersregelinstallaties uit. Onze technici komen uit de directe omgeving en werken soms al meer dan 15 jaar in het areaal.

Daar komt bij dat we in staat zijn onze installatie- en onderhoudswerkzaamheden met zo min mogelijk verkeershinder en minimale buitenbedrijfstelling uit te voeren. Bijvoorbeeld door voor een blijvende, veilige doorgang voor openbaar vervoer en hulpdiensten te zorgen. Totaalpartner voor de hele keten

Bovendien leveren wij, als één van de weinige partijen in de Nederlandse markt, in eigen beheer de hele keten. Wij zijn totaalpartner voor elk facet: verkeersregelinstallatie, verkeersregelautomaat, intelligente transportsystemen en verkeersregelsapplicaties. Dit houdt de lijnen kort. Bij storingen schakelen we bijzonder snel, doordat we de storing zelf oplossen en niet hoeven aan te kloppen bij een externe partij.

De komende jaren zullen we tientallen iVRI’s leveren en installeren, inclusief bijbehorende detectielussen en sectiekasten. Te beginnen met de herinrichting van de Graafseweg. Na ingebruikname zijn we 15 jaar verantwoordelijk voor correctief en preventief onderhoud.

Bekijk hier de voortgang van de vervanging van 3 iVRI’s die samen de 6 toevoerwegen regelen rondom het bekende Karel Keizerplein in Nijmegen: