Vilka är vi?

SWARCO

The Better Way. Every Day.


Sedan 1969.

Du möter oss på vägarna varje dag i hela världen. Våra produkter, system, tjänster och nyckelfärdiga smarta trafiklösningar gör resan trygg och bekväm för människor på resande fot. I SWARCO:s grundares, Manfred Swarovskis, anda är vi stolta över att vara smidiga, innovativa, tillförlitliga och pålitliga; och vi tvekar inte att göra det lilla extra för dig.

Nyheter

Vår kompetens

Smarta mobilitetslösningar

Multimodal trafikstyrning för en uppkopplad värld.

Städer kallas ofta motorerna för ekonomisk tillväxt. Därför finns det ett brådskande behov av att städerna hittar smarta sätt att hantera storskalig urbanisering och hitta nya sätt att anpassa sig till nya situationer, hantera komplexitet, öka effektiviteten, minska sitt ekologiska fotavtryck, engagera medborgarna, minska kostnaderna och förbättra livskvaliteten för alla.

Den smarta staden blir en utökad och heterogen blandning av system och tjänster, där mobilitet utgör en viktig roll.
SWARCO stöder smart stadstillväxt genom att styra utvecklingen av sina produkter och lösningar mot ett nytt mobilitetshanteringskoncept.

Mobilitetshantering får en bredare innebörd och använder den senaste tekniken för att på ett intelligent sätt kombinera individuella förarmål (individuell användaroptimering) tillsammans med nätverksövergripande förvaltningsstrategier (systemoptimering och jämvikt) i ett win-win-scenario. Framtidens trafikledning bygger på utplacering av uppkopplade fordon och resenärer för att uppnå konvergens mellan mobilitetstjänster och trafik, med hänsyn till samlad kunskap och för att skapa nya affärsmöjligheter.

Multimodalitet är nyckeln till den smarta stadsvisionen och stöds av den stigande prioritet som städerna ger cyklister och fotgängare.

SWARCO arbetar dagligen för att underlätta skapandet av smarta ekosystem genom att koppla sammans det globala samhället och skapa produktiva relationer med professionella och akademiska organisationer som arbetar i relaterade marknadssegment.

Huvudfördelar för våra kunder

favorite

Förbättrad säkerhet

Bättre trafikflöde

timer

Miljöfördelar

spa

Tidsbesparingar

Hur SWARCO gjorde cykling säkrare och attraktivare i Köpenhamn
Integrering av stadstrafikhantering, Elbtunnel-kontroll och statens varningscenter till ett modernt trafikstyrningsrum
Hantera bussar och sightseeing-bussar i ett av Europas mest attraktiva destinationer
Briljanta skärmar, gjorda i Österrike, för perfekt orientering på Sydney Airport
Stadens utveckling går i linje med trafikhanteringen
Bättre trafikflöde med ansluten teknik
Planering och genomförande av integrerade mobilitetslösningar
Trafikdatasamling utan datablockeringar