Trafikledningscentral (TMC)

SWARCO central integrationsplattform.

Trafikledningscentral är hjärtat av inter urban trafikstyrning.
Det centrala systemet används för att styra dynamiska vägnät, motorvägskorridorer eller tunnlar och integrerar alla trafikstyrningsaspekter i en kartbaserad lösning. Speciellt utvecklade kontrollmodeller och specifika algoritmer bearbetar data från trafik- och miljösensorer och skickar de överförda programmen till VMS på vägarna. Automatiseringen av programsekvenser hjälper till att harmonisera trafikflöden, minska reaktionstiden och förbättra trafiksäkerheten avsevärt. Strategihanteringen gör det möjligt för operatören att reagera flexibelt på händelser och byta till scenarier som håller trafik i rörelse.

1

Trafikledningscentral

HUVUDFUNKTIONER

network_check

Trafik kontroll &
övervakning

thumb_up

Strategi
manager

power

Utrustnings-styrning

playlist_add_check

Anläggnings-hantering

video_label

Övervakning

call_to_action

VMS-hantering

wb_incandescent

Tunnelkontroll &
övervakning

 

perm_device_information

Informations-spridning

Relaterade produkter