Trafikledningscentral (TMC)

SWARCO central integrationsplattform.


Trafikledningscentral är hjärtat av inter urban trafikstyrning.
Det centrala systemet används för att styra dynamiska vägnät, motorvägskorridorer eller tunnlar och integrerar alla trafikstyrningsaspekter i en kartbaserad lösning. Speciellt utvecklade kontrollmodeller och specifika algoritmer bearbetar data från trafik- och miljösensorer och skickar de överförda programmen till VMS på vägarna. Automatiseringen av programsekvenser hjälper till att harmonisera trafikflöden, minska reaktionstiden och förbättra trafiksäkerheten avsevärt. Strategihanteringen gör det möjligt för operatören att reagera flexibelt på händelser och byta till scenarier som håller trafik i rörelse.

1

  • Modulär: Befintliga system och produkter från tredje part kan enkelt integreras,
    ytterligare applikationer (t.ex. V2X) kan utökas i framtiden
  • Skalbar: från korta vägsträckor upp till trafikstyrningscentraler
  • Ny teknik: C-ITS-redo (stöder autonom körning i framtiden)
  • Framtidsredo: Lösningar för dagens krav och framtida utveckling
  • Integrerar system från alla marknadssektorer (urban, parkering, kollektivtrafik)
  • Supporttjänster så som hosting för RWW och TDA, TMaaS


Trafikledningscentral

HUVUDFUNKTIONER


Trafik kontroll &
övervakning

Strategi
manager

Utrustnings-styrning

Anläggnings-hantering

Övervakning


VMS-hantering


Tunnelkontroll &
övervakningInformations-spridning


Relaterade produkter