Trafikstyringscentre (TMC)

SWARCO Central Integrationsplatform.


Trafikstyringscentre er hjertet i trafikstyring mellem byer.
Det centrale system bruges til at styre dynamiske trafiknet, motorvejskorridorer eller tunneler og integrerer alle trafikstyringsaspekter i en kortbaseret løsning. Specielt udviklede kontrolmodeller og specifikke algoritmer behandler data fra trafik- og miljøsensorer og sender de tilhørende omstillingsprogrammer til VMS på vejene. Automatiseringen af programsekvenser hjælper med at harmonisere trafikstrømmene, reducere reaktionstider og forbedre trafiksikkerheden betydeligt. Strategistyringen tillader operatøren at reagere fleksibelt på events og skifte til scenarier, der holder trafikken i gang.

  • Modulære: Eksisterende systemer og produkter fra tredjepartsprodukter kan nemt integreres,
    yderligere anvendelser (for eksempel V2X) kan udvides i fremtiden
  • Skalerbar: fra korte vejsektioner op til trafikkontrolcentre
  • Nye teknologier: C-ITS parat (understøtter autonom kørsel i fremtiden)
  • Fremtidsorienteret: Løsninger til nutidens behov og fremtidige udviklinger
  • Integrerer systemer fra alle markedssektorer (by, parkering, offentlig transport)
  • Supporttjenester såsom hosting af RWW og TDA, TMaaS


Trafikstyringscenter

Hovedfunktioner

Trafikstyring &
overvågning

Strategi
manager

Styring
af udstyr

Aktiv
administration

Overvågning


VMS-håndtering


Tunnelkontrol &
OvervågningInformations-
formidling