Liikenteenhallintakeskukset (TMC)

SWARCOn keskusintegrointialusta.


Liikenteenhallintakeskukset ovat kaupunkien välisen liikenteenhallinnan ytimiä.
Keskusjärjestelmää käytetään dynaamisten liikenneverkkojen, valtatieväylien tai tunneleiden ohjaamiseen, ja se integroi kaikki liikenteenohjaukseen liittyvät näkökohdat karttapohjaiseen ratkaisuun. Erityisesti kehitetyt ohjausmallit ja erityiset algoritmit käsittelevät liikenne- ja ympäristöantureilta saatua dataa ja lähettävät vastaavat kytkentäohjelmat muuttuviin tieopasteisiin. Ohjelmasekvenssien automatisointi auttaa yhdenmukaistamaan liikennevirtoja, lyhentämään reaktioaikoja ja parantamaan merkittävästi liikenneturvallisuutta. Strategianhallinnan avulla liikennöitsijä voi reagoida tapahtumiin joustavasti ja vaihtaa skenaarioihin, jotka pitävät liikenteen liikkeessä.

  • Modulaarinen: olemassa olevat järjestelmät ja kolmannen osapuolen tuotteet voidaan integroida helposti,
    lisäsovelluksia (esim. V2X) voidaan laajentaa tulevaisuudessa
  • Skaalautuva: lyhyistä tieosuuksista aina liikenteenohjauskeskuksiin asti
  • Uudet teknologiat: C-ITS-valmius (tukee autonomista ajamista tulevaisuudessa)
  • Tulevaisuudenkestävä: ratkaisut nykyvaatimuksiin ja tulevaan kehitykseen
  • Integroi järjestelmiä kaikilta markkinasektoreilta (kaupunki, pysäköinti ja joukkoliikenne)
  • Tukipalvelut, kuten RWW:n ja TDA:n hosting, TMaaS


Liikenteenhallintakeskus

Tärkeimmät ominaisuudet

Liikenteenohjaus ja
-valvonta

Strategian-
hallinta

Laitteiden
ohjaus

Kaluston-
hallinta

Valvoja


Muuttuvien opasteiden
hallinta

Tunnelien ohjaus ja
-valvonta

Tietojen
levitys