Liikenteenhallintakeskukset (TMC)

SWARCOn keskusintegrointialusta.

Liikenteenhallintakeskukset ovat kaupunkien välisen liikenteenhallinnan ytimiä.
Keskusjärjestelmää käytetään dynaamisten liikenneverkkojen, valtatieväylien tai tunneleiden ohjaamiseen, ja se integroi kaikki liikenteenohjaukseen liittyvät näkökohdat karttapohjaiseen ratkaisuun. Erityisesti kehitetyt ohjausmallit ja erityiset algoritmit käsittelevät liikenne- ja ympäristöantureilta saatua dataa ja lähettävät vastaavat kytkentäohjelmat muuttuviin tieopasteisiin. Ohjelmasekvenssien automatisointi auttaa yhdenmukaistamaan liikennevirtoja, lyhentämään reaktioaikoja ja parantamaan merkittävästi liikenneturvallisuutta. Strategianhallinnan avulla liikennöitsijä voi reagoida tapahtumiin joustavasti ja vaihtaa skenaarioihin, jotka pitävät liikenteen liikkeessä.

Liikenteenhallintakeskus

Tärkeimmät ominaisuudet

network_check

Liikenteenohjaus ja
-valvonta

thumb_up

Strategian-
hallinta

power

Laitteiden
ohjaus

playlist_add_check

Kaluston-
hallinta

video_label

Valvoja

call_to_action

Muuttuvien opasteiden
hallinta

wb_incandescent

Tunnelien ohjaus ja
-valvonta

perm_device_information

Tietojen
levitys