Parkeringsstyrning

Framtiden är din.


Denna paketlösning erbjuder olika teknologier och digitala tjänster som ger fullständig kontroll åt parkeringsbolag som arbetar med gatuparkering eller parkering i särskilda anläggningar, kontroll på vem som får tillträde till området. Och, där det är viktigt, att erbjuda en effektiv och användarvänlig betalning för parkeringstjänsten.

SWARCO:s lösningar är skapade med en serie kraftfulla mjukvarupaket och integrerade hårdvarukomponenter som ger operatören möjlighet att designa, konfigurera och leverera sin kundupplevelse på det sätt som operatören vill ha det.


Innan du går hemifrån

För den som inte har turen att bo inom gång- eller cykelavstånd sin arbetsplats eller har bra kollektivtrafikförbindelser, är det troligt att bilen för det mesta är nödvändig för att kunna åka dit vi vill, när vi vill. För att göra detta mindre stressigt erbjuder SWARCOs lösning en möjlighet att förboka, förbetala eller se information om tillgängliga parkeringsplatser på resans destination. Det är lätt att planera rutten innan resan påbörjas.

Destinationshantering

Att säkerställa att det finns tillräckligt med parkeringsplatser för alla besökare som behöver det kan vara en utmaning. Parkeringen blir också det första och sista intrycket som många besökare kommer att få av din anläggning, därför är det viktigt att deras erfarenhet blir så bra som möjligt för att de ska vilja komma tillbaka. Med SWARCO som partner erbjuder du en perfekt skräddarsydd lösning för just dina kunder, oavsett om du behöver bommar,  en lösning utan bommar, sk. free flow, eller erbjuda rabatterad parkering eller dynamisk prissättning för specifika kunder.

Oavsett vilken väg du väljer stöder alla våra lösningar de flesta konfigurations-, betalnings-, revisions- och inkomstrapporteringsprogram.

Flexibilitet

SWARCO:s lösningar är utformade för att erbjuda den ultimata flexibiliteten och är skapade för att ge tjänsteleverantörer möjlighet att integrera sina befintliga tjänster eller lägga till tredjeparts-leverantörer när och om de behöver det. Kombinationerna är nästan oändliga men genom åren har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att smidigt lägga till kreditkortsbetalningstjänster, förbeställningsplattformar, laddning för elbil eller kombinera parkering med biljettförsäljning för kollektivtrafiken. 
Som en pålitlig leverantör av högkvalitativ data har våra system också använts för att,  i planeringsstadiet, utforma och specificera parkeringsbehov av större infrastrukturprojekt inom områden som köpcentrum och flygplatser.


Referenser

För parkeringshanteringslösningar


Parkeringsvägledning för mindre stress i historiska gamla stan
Nytt parkeringsvägledningssystem
Underlätta shopping i "K i Lautern"
Smart parkering och laddning
Mindre stress på morgonen med effektiv parkeringsvägledning
Minska söktrafik och förbättra information till bilister
Hur SWARCO räddade julhandeln

Bomkontrollerade parkeringssystem

Bomlösningen är den traditionella för parkering. Besökaren tar biljett eller visar någon annan typ av förköpt inträde vid infarten, betalar för vistelsen när de är redo att lämna, och åker ut med samma kort eller biljett som de har kört in med. Fristående platser kan kopplas samman för att skapa mycket större grupper eller ett antal parkeringsplatser kan kopplas samman under en huvudenhet - vanligtvis kan en styrenhet hantera upp till 100 andra parkeringsplatser om kommunikationen är tillräcklig.Komponenter i ett bomsystem


• Vid inkörning måste föraren ha någon form av tilldelad identitet, t.ex. ett årskort med en streckkod eller ta en biljett för att komma in i parkeringen. Bomposten ger också möjlighet att applicera nästan alla typer av person- eller fordonssidentifiering; Magnetband, streckkod, mobiltelefon, kontaktlösa kort, samt NFC, fordonets nummerskylt och RFID-taggar för handsfree-åtkomst.

• Bommen är vanligen gjord av aluminium- eller glasfiber som kan ljussättas för att minska risken föpåkörning. Samma logik som används för bommen kan användas för att öppna dörrar, persienner eller höjbara högsäkerhetsplåtar.

• Vid utkörning från parkeringen kontrollerar systemet att det inte finns någon parkeringsavgift som är obetald och öppnar utfartsbommen.


Att utföra driften av en bomförsedd parkeringsplats är avgörande för besökarens upplevelse. Även om de flesta funktioner som behövs för att hantera denna typ av parkeringsplats replikeras i molnet, är det vanligtvis nödvändigt med en central server.

Programvarutjänsten innehåller;

 • En central kontrollrumsfunktion för kundservice
 • Fullständig parkeringplatskonfigurations- och inställningsverktyg
 • Dynamisk pris- och rabatthantering
 • Säsongskorthantering och rapporteringsverktyg
 • Landspecifik parameterkontroll
 • Finansiell och statistisk rapportering
 • Revisions-, fel- och systemhändelseloggning
 • Användarhantering för att uppfylla PCS DSS-standarder
 • Tredjeparts datagränssnittsverktyg för bokning och CRM
 • Integration med parkeringsbeläggningsystem


Betalningsenheter för parkering är mycket marknadsspecifika och finns av många olika typer. De beräknar kundens avgift, tillämpar rabatter eller specialpriser i förekommande fall, hanterar mynt, sedlar och betalkort samt ger ut en validerad biljett för utfart och vid behov ett kvitto.


Förutom de huvudkomponenter som redan beskrivits kan parkeringsbolaget lägga till många andra tjänster antingen vid installation eller när företagets krav förändras, t.ex. internkommunikationskanal, nummerplåtsavläsning, skyltstyrning och p-platsplatsdetektion är några exempel. För att göra besökarens upplevelse bättre och mer stressfri kan förbokning, betalnings- och automatisk kontobetalning för registrerade användare enkelt läggas till med hjälp av olika integrationsmoduler.

FördelarFör förare

 • Vem som helst kan använda tjänsten när som helst
 • Användarupplevelsen följer globala marknadsstandarder
 • Kort- och datasäkerhet uppfyller globala standarder
 • Bommar ger en känsla av säkerhet och ett bra tillfälle att kommunicera med besökaren

För parkeringanläggnings ägare / operatörer

 • Bommar erbjuder ett kontrollerat övergångsområde från motorväg till parkeringsplats
 • Kostnadseffektivt sätt att erbjuda skyddade parkeringstjänster
 • Betalningssäkerhet - intäkten kommer redan innan kunden lämnar anläggningen
 • Datasäkerhet - huvuddelen av tjänsterna kan levereras utan uppkoppling
 • Bra och konsekvent användarupplevelse varje gång
 • Kunden är engagerad som en del av din tjänsteleveransen


Förarinformation

 • Vägleder till lediga parkeringsplatser
 • Annonsering om speciella evenemang eller kampanjer
 • Intercom och video-länk för personlig förarassistansBomfria parkeringssystem


Bomfri parkering (Free Flow) är ett nytt koncept men fungerar på liknande sätt som vägtullar. Istället för att använda bommar för att kontrollera vem som kommer till en anläggning eller att betalning genomförs, kan operatörerna använda övervakning eller dynamiska prisstrukturer för att uppmuntra användarna att följa reglerna. Precis som vid vägtullar, kan fordonets registreringsskylt användas som identifiering i de flesta av lösningarna eftersom det inte kräver någon förregistrering. All form av teknik kan användas eftersom systemet enbart kopplar kunden till parkeringsanläggningen. Utöver användningen av nummerskyltsavläsning kan det bomfria systemet använda NFC-taggar, bluetooth eller s.k. iBeacons och mobilappar med integrerade GPS-tjänster för att koppla en besökare till en parkeringsplats och ta ut  p-avgift.

Systemet kan införas så att många olika betalmetoder stöds: kontanter, kreditkort eller webbaserad kortbetalning utan lokal hårdvara. Systemet kan också enkelt byggas upp från en mycket grundläggande konfiguration till att inkludera flera moduler. Ett litet hotell skulle exemplevis endast behöva en stolpmonterad kamera för att täcka dubbelriktad trafik samt ha tillgång till systemets webbetaltjänst för att börja ta betalt för parkering.

Om systemet implementeras rätt så erbjuds ett mycket flexibelt, alternativ med små investeringskrav, i synnerhet där tidigare bomsystemeller andra komplexa betalningsalternativ har funnits.


Komponenter i bomfria lösningar

Det vanligaste verktyget som används för att övervaka in- och utfarter på en bomfria parkeringsanläggningar. Kameror kan monteras i separat  inkapsling för det aktuella körfältet, på väggen på ett lampfäste eller en mast om kameran ska täcka flera körfält eller dubbelriktad trafik.

I grundutförande regsitrerar kameran registreringsskylten med hjälp av infraröd kameror, men det är normalt att lägga till en extra kamera som tar bild av hela fordonet. All data som samlas in uppfyller EU:s dataskyddsförordning GDPR, vilket innebär att ingen data lagras längre än vad som krävs för att leverera tjänsten.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen kamera för nummerplåtsregistrering kommer att leverera 100% registreringar. Minimum bör en väl installerad kamera med optimala ljusförhållanden klara att registrera 95% av passagerna. Systemets prestanda förbättras avsevärt om nummerplåtsregistreringen kombineras med en väl fungerande affärslogik i centralsystemet.


De största fördelarna som ett bomfritt system är att det är lätt att installera och har låga driftskostnader.

Betalning är enkel eftersom det är möjligt att registrera betalning eller rabattera parkeringsavgift helt på vilken enhet som helst som kan köra en webbläsare. Detta innebär att ingen hårdvaruenhet för betalning behöver installeras i p-anläggningen.

Om betalningsenhet ändå krävs så kan en uppsättnings standardkomponenter användas: abonnemangs/rabattkort enbart, kombinerad abonnemangs/rabattkort och kortbetalning och även maskiner som hanterar kontant betalning.

En ytterligare tjänst som förenklar för såväl kund som operatör är att betalning av parkering nu är möjlg att integrera i externa betalautomater. Detta innebär att aktörer som exempelvis kollektivtrafikoperatörer, hotell, biografer etc, kan erbjuda parkeringsbetalning i sina respektive försäljningsautomater.

Vanligen erbjuds mjukvaran som en molntjänst. Mer avancerade implementationer kan delar av tjänster replikeras i p-anläggningen, dvs när betalningar behöver utföras lokalt även när datalänken till molntjänsten är bruten.

Dessa tjänster omfattar följande:

 • All konfiguration
 • Pris- och rabatthantering
 • Rapporteringsfunktioner
 • Webbetalning för
  • förskottsbetalning,
  • betalning vid utresa eller
  • betala under besöket
 • De som väljer att registera sig kan använda autobetalning, få tillgång till APP-tjänster, köpa säsongskort etc.

Fördelar


För förare

 • Lätt att använda, du behöver inte bestämma i förväg hur länge du ska stanna på anläggningen
 • Du behöver inte registrera dig för att parkera
 • Ingen app behövs, du behöver bara ha tillgång till  internet
 • Inga köer under rusningen

För anläggningsägare / operatörer

 • Systemet kan designas med din grafiska profil, egen branding.
 • Kostnadseffektiv implementation
 • Betalhårdvaruoberoende
 • Du kontrollerar hur du vill hantera parkeringsanläggningen
 • Kan köras parallellt med befintlig teknik, exempelvis: SMS-parkering
 • Alla operatörs- eller kundrelaterade funktioner finns tillgängliga på surfplatta, mobil eller PC