Flygarens Parkering, Kalmar

Flygplatsparkering

Inhägnad kort-och långtidsparkering

Flygarens Parkering är en privatägd parkering nära Kalmars flygplats med högre säkerhet än befintliga närliggande parkeringsområden. Parkeringsplatsen är inhägnad med staket och stängda rullbommar för både in- och utfart samt en låst gångpassage med dörrläsare som begränsar access för fotgängare och kräver verifikation på ett parkerat fordon.

Gated solution

På Flygarens Parkering installerades ett parkeringssystem med en infart och en utfart från IP-Parking som är skräddarsydd för att erbjuda en enklare och säkrare parkering för besökarna. Parkeringssystemet sköter även accessen via grindarna.

Abonnemangskund

En abonnemangskund behöver en ID-bärare av något slag för att tillkännages inträde till parkeringen. I dagsläget används främst bilens nummerplåt som läses av med en LPR-kamera som ID-bärare. Tolkas nummerplåten korrekt och finns kopplad mot en abonnemangskund öppnas bom och grind automatiskt och samma funktion används vid utfart genom utfartsbommen.

LPR-kameror är dock inte alltid 100% tillförlitliga. Beroende på nummerplåtens skick, väderförhållanden (snö, smuts) och kundens körmönster kan kameran ibland läsa av fel eller inte identifiera nummerplåten alls. Därför används även sekundär ID-bärare i form av Mifare-tag, QR-kod eller PIN-kod.

En ID-bärare kan inte missbrukas då en infart måste följas av en utfart innan nästa passage kan ske. Det går med andra ord inte att släppa in mer än en bil per abonnent om inget annat specificerats för abonnenten.

Korttidskund

Korttidskunder använder sig av en biljettknapp där bilens nummerplåt blir avläst av LPR-kameran och knyts mot biljetten och bommen öppnas. När kunden lämnar parkeringen via utfartsbommen läser LPR-kameran åter av nummerplåten och beloppet kommer upp automatiskt på en skärm och kunden betalar med sitt kreditkort för att komma ut. Skulle LPR-kameran av någon anledning inte lyckas tolka nummerplåten korrekt kan kunden istället verifiera sin biljett framför en scanner varpå beloppet dyker upp på skärmen. Efter godkänd betalning produceras ett kvitto och bommen öppnas.

Dörrläsare, gångpassage

För att ta sig in på parkeringsytan finns även dörrläsare. För korttidskunder används streckkoden från biljetten framför scannern och som abonnemangskund används dennes Mifare-tag. 

Kameror

Det finns övervakningskameror vid in- och utfart samt över parkeringsytan som fyller två syften. Dels för support åt kunder som behöver hjälp vid in och ut passage och dels som förhöjd säkerhet.

Intercom

För att kunna hjälpa kunderna vid in- och utfarten samt vid dörrläsare finns ett intercomsystem installerat så att besökare kan komma i direkt talkontakt med en driftoperatör.

P-ledsystem

Utanför parkeringsytan sitter digital dynamisk skyltning med två olika skyltmoduler för presentation av antalet lediga platser samt antal lediga elbilsplatser. P-ledssystemet hämtar antalet lediga platser från bomsystemet medans elbilsplatserna särredovisas med hjälp av induktionsslingor förlagda på varje elbilsplats. Den dynamiska informationen är även tillgänglig online och som API till kartapplikationer för navigering till lediga parkeringsplatser.

NYCKELFAKTA


PROJEKTETÅR

2021


UTMANINGEN

Skräddarsy funktionalitet i ett för SWARCO nytt system.


TJÄNSTER

Parkeringssystem, P-ledssystem, CCTV, Kreditkortsbetalning.


TEKNIK

Infart via id-bärare eller biljett, utfart via id-bärare eller betalning med kreditkort i EMV-terminal från Valina (med både dip- tap- swipe-betalning integrerat).

HUVUDSAKLIG FÖRDEL

Driftsäker lösning utan några lokala servrar eller processer, all mjukvara och samtliga styrsystem ligger molnbaserade: CCTV, Parkeringssystem, Intercomväxel, P-ledsystem.