Thun/Schweiz

Bättre organiserad parkeringsinformation

Staden Thun med en befolkning på ca. 45 000 är porten till Berner Oberland. Särskilt i stadens centrum finns trafikproblem på grund av intensiv parkeringstrafik.


För att ta itu med detta problem konstruerade SWARCO ett flexibelt parkerings- och trafikstyrningssystem som är klart för framtida tillägg. I det första steget fungerar det som ren parkeringsvägledning och informationssystem, i senare steg kommer systemet att utökas till ett trafikstyrningssystem för staden Thun. För att garantera denna flexibilitet är alla bildskärmar utformade som helt grafiska och fullfärgade LED-matrisskärmar. Utöver parkeringssituationen kan displayerna också användas för att indikera trafikstörningar, händelser etc.

Insamling av parkeringsdata

Uppgifterna från de befintliga 7 parkeringshusen i stadens centrum samt 5 ytterligare parkeringsanläggningar fångas av de befintliga räkneanordningarna och matas in i parkeringskontrolldatorn via ett nätverksgränssnitt. I framtiden kommer alla större parkeringsmöjligheter i och runt Thun att anslutas till systemet.

Centraldator

Parkeringsmaskinen implementeras som en virtuell server hos en IT-leverantör. Systemet kan manövreras från vilken arbetsstationsdator som helst i staden Thun via ett användargränssnitt som implementeras i webbläsarteknik. Auktorisation för detta sker via användarnamn och lösenord.

LED-matrisdisplayer

Alla skärmar är helt grafiska, LED-matrisskärmar i fyrfärg från SWARCO. Displayen erbjuder sålunda största möjliga flexibilitet för att ändra telematikapplikationer (parkeringsledningssystem, trafikinformation, evenemangsskärmar, osv. ). Skärmarna styrs av parkeringskontrollcentralen via UMTS telekommunikation.

NYCKELFAKTA


PROJEKTETS LÄNGD

2016 - 2018


UTMANINGEN

Genomförande av ett modernt parkeringsvägledningssystem


TJÄNSTER

Planering och utförande


TEKNIK

Upprättande av ett parkeringsväglednings- och trafikinformationssystem, bestående av centraldator, datainsamling från 12 parkeringsplatser, 23 dynamiska parkeringsvägledningar (fullmatris LED-teknik), civilarbeten och kablage