Thun/Sveitsi

Paremmin organisoitu pysäköinti-informaatio

Thunin kaupunki, jossa asuu noin 45 000 ihmistä, on portti Bernin ylämaalle. Erityisesti kaupungin keskustassa esiintyy liikenneongelmia, jotka johtuvat intensiivisestä pysäköinninhakuliikenteestä.


Tämän ongelman ratkaisemiseksi SWARCO suunnitteli joustavan pysäköinnin- ja liikenteenohjausjärjestelmän, joka on valmis tulevia laajennuksia varten. Ensimmäisessä vaiheessa se toimii pelkkänä pysäköinninopastus- ja informaatiojärjestelmänä, mutta myöhemmissä vaiheissa se laajennetaan Thunin kaupungin liikenteenhallintajärjestelmäksi. Tämän joustavuuden takaamiseksi kaikki näytöt on suunniteltu täysin graafisiksi ja täysvärisiksi LED-matriisinäytöiksi. Pysäköintitilanteen lisäksi näyttöjä voidaan käyttää myös liikennehäiriöiden, tapahtumien jne. ilmoittamiseen.

Pysäköintidatan keruu

Kaupungin keskustassa sijaitsevien nykyisten 7 pysäköintitalon ja 5 muun pysäköintilaitoksen tiedot kerätään nykyisillä laskentalaitteilla ja syötetään pysäköinninohjaustietokoneeseen verkkoliitännän kautta. Tulevaisuudessa kaikki Thunin ja sen ympäristön suuret pysäköintilaitokset liitetään järjestelmään.


Keskustietokone

Pääpysäköintitietokone on toteutettu virtuaalipalvelimena IT-palveluntarjoajan tiloissa. Järjestelmää voidaan käyttää miltä tahansa Thunin kaupungin työasematietokoneelta käsin selaintekniikalla toteutetun käyttöliittymän kautta. Valtuutus tapahtuu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.


LED-matriisinäytöt

Kaikki näytöt ovat SWARCOn täysin graafisia, täysvärisiä LED-matriisinäyttöjä. Näytöt tarjoavat näin ollen mahdollisimman suuren joustavuuden telematiikkasovellusten muuttamiseen (pysäköinninopastusjärjestelmä, liikennetiedot, tapahtumanäytöt jne. ). Näyttöjä ohjataan pysäköinninohjauskeskuksesta UMTS-teleliikenteen kautta.AVAINTIEDOT


PROJEKTIN KESTO

2016 – 2018


HAASTE

Nykyaikaisen pysäköinninopastusjärjestelmän käyttöönotto


PALVELUT

Suunnittelu ja toteutus


TEKNOLOGIA

Pysäköinninopastus- ja liikennetietojärjestelmän luonti, joka koostuu keskustietokoneesta, 12 pysäköintilaitoksen tiedonkeruusta, 23 dynaamisesta pysäköintiopasteesta (täysmatriisi-LED-tekniikka), rakennustöistä ja kaapeloinnista