Bilia, Haga Norra

Bilhallsparkering

Parkering i 3 plan för flera kategorier

I parkeringshuset för Bilia på Haga Norra i Solna har SWARCO installerat ett bomsystem, ett enkelplatssystem, ett kameraövervakningssystem samt höjdvarning. 
Garaget är öppet under Bilias öppettider och är till för både Bilias demo- och begagnade bilar samt för besökskunder. I framtiden kan även uthyrning av abonnemang för boende i området bli aktuellt. Utrustningen installerades och driftsattes under februari/mars 2021.


Bomsystemet består av fyra mötandespår med två in- och utfarter per plan där övre plan är till för besökande bilar och nedre plan är för Bilas egna bilar. Enkelplatssystemet är installerat på plan 2 och består av totalt 170st sensorer monterade över varje parkeringsplats samt tre invändiga p-ledsskyltar. Kamerasystemet är består av total fyra kameror, två på plan 1 och 2 för infart respektive och utfart.

IP-Parking bomsystem

Utrustningen på övre plan är av typen IP2 vilket ger möjlighet till infart med biljett/RFID och LPR. Utfarterna har också LPR, RFID, biljettläsare samt EMV-terminaler för betalning.
Utrustningen till nedre plan är av typen Accessläsare som läser LPR och RFID utan utgivning av biljett eller EMV-terminaler. Systemet är hostat och nås via Webaccess.

Circontrol Enkelplatssystem

Enkelplatssystemet är installerat på plan 2 och drivs av en separat dator som är lokalt placerad och kan nås via systemets webinterface eller via Circontrols egna klientprogram. Plan 2 har totalt 170st parkeringsplatser och vid varje parkeringsplats sitter en BiLogy-sensor monterad. Sensorn mäter om parkeringsplatsen är upptagen eller ledig och indikerar visuellt för parkeringskunderna med sin inbyggda diod om platsen är ledig eller upptagen. Parkeringsplatser indikeras med grön/rött för ledigt/upptagen medans handikapparkering indikeras med blått/rött.

Installerat finns även tre invändiga p-ledskyltar med siffermoduler som visar för parkeringskunderna vart det finns lediga platser. Skyltarna får sin information baserat på vilka platser som indikeras lediga/upptagna av BiLogy sensorerna.

Höjdvarning

Vid infarten från plan 3 till 2 sitter ett höjdvarningssystem för att förhindra att för höga fordon kör in i p-huset. Försöker ett för högt fordon köra in aktiveras en belyst skylt med texten ”För högt fordon” med blixtljus och samtidigt stängs båda infarterna av.

Övervakningskameror

Vid ramperna där bomsystemen är installerade sitter totalt fyra övervakningskameror monterade (två stycken per ramp för in- och utfart). Kamerorna har möjlighet till inspelning via en lokal NVR placerad i RF01 och nås via personlig inloggning i Axis Companion. Kamerorna har två syften: att öka säkerheten för kunderna samt för att driftsoperatören på bästa sätt ska kunna hjälpa kunder som har problem.

Intercom

För att kunna hjälpa kunderna finns vid varje infart och utfart en intercomknapp för att direkt nå driftoperatören.

NYCKELFAKTA


PROJEKTETÅR

2021


UTMANINGEN

Skräddarsy funktionalitet i ett för SWARCO nytt system


TJÄNSTER

Parkeringssystem, P-ledssystem, CCTV, Kreditkortsbetalning, Enkelplatsdetektering


TEKNIK

Infart via id-bärare eller biljett, utfart via id-bärare eller betalning med kreditkort i EMV-terminal från Valina (med både dip- tap- swipe-betalning integrerat)

HUVUDSAKLIG FÖRDEL

Driftsäker lösning utan några lokala servrar eller processer, all mjukvara och samtliga styrsystem ligger molnbaserade: CCTV, Parkeringssystem, Intercomväxel, P-ledsystem, Enkelplatssystem.