Råsunda Södra, Solna

P-hus Klacken


Personal och korttidsparkering

I parkeringshuset Råsunda Södra i Solna har SWARCO installerat ett bomsystem bestående av:

  • En infart IP-2 med biljettskrivare, Elka-bom och LPR
  • En utfart IP med Elka-bom och LPR samt Valina EMV-terminal och kvittoskrivare
  • En dörrläsare
  • Två övervakningskameror, en för in- och utfart samt en för dörrläsaren
  • En flaggskylt (som levererats av Parkman) med två 3-siffriga Lea moduler kopplat till SWARCO P-led

Utrustningen installerades under mars 2020 och systemet ägs av Fabege och opereras av Parkman och kan hantera både abonnemangskunder och korttidskunder. 

Abonnemangskund

Infart med KeyCard (eller annan Mifare-databärare) eller LPR.

Korttidskund

Infart med biljett som kopplas mot bilens registreringsnummer. Betalningen sker vid utfart via en Valina EMV-terminal utrustad med kvittoskrivare. Vid utfart inom karenstiden öppnas utfartsbommen automatiskt på LPR.

Dörrläsare

Det finns en dörrläsare placerad vid gångdörren på in- och utfartsportens vänstra sida. Dörröppning sker via KeyCard, registreringsnummer, skannad korttidsbiljett eller öppning via intercom.

Enligt särskilda önskemål från Parkman installerade SWARCO en speciallösning som möjliggjorde intercomöppning av gångdörren och porten.

Övervakningskameror

Systemet är utrustat med två övervakningskameror för in- och utfart och för dörrläsaren. Övervakningskamerorna ligger inlagda i Parkmans NVR och UVP och kopplar upp bild vid intercomanrop.

Intercom

Kopplad till Parkman, in- och utfart och dörrläsare.

Flaggskylt

Ovanför infarten sitter en dubbelsidig flaggskylt med två tresiffriga 160mm Lea-moduler. Parkman har levererat och monterat skylten medans SWARCO levererade Lea-modulerna som visar totala antalet lediga platser och är kopplade mot SWARCO P-led som hämtar räknevärdena via prisprotokollet.

Nätverk

Systemet är anslutet mot internet via en Cisco brandvägg och en Edgerouter.
Edgeroutern är för SWARCO P-led och Ciscobrandväggen har anslutning mot IP-parking, Parkman samt mot Edgeroutern.

NYCKELFAKTA


PROJEKTETÅR

2021


UTMANINGEN

Skräddarsy funktionalitet i ett för SWARCO nytt system.


TJÄNSTER

Parkeringssystem, P-ledssystem, CCTV, Kreditkortsbetalning, Enkelplatsdetektering.


TEKNIK

Infart via id-bärare eller biljett, utfart via id-bärare eller betalning med kreditkort i EMV-terminal från Valina (med både dip- tap- swipe-betalning integrerat).

HUVUDSAKLIG FÖRDEL

Driftsäker lösning utan några lokala servrar eller processer, all mjukvara och samtliga styrsystem ligger molnbaserade: CCTV, Parkeringssystem, Intercomväxel, P-ledsystem.