ACTROS.net

Trafikstyrenhet

ACTROS.net Trafikstyrenhet

ACTROS.net använder standardiserad kommunikationsutrustning och ett speciellt mjukvarupaket. Gruppstyrenheten är utrustad med Java-baserad trafikkontrollteknik som liknar ACTROS-styrenheten. Funktioner som grupptimer eller trafikberoende programval kan således implementeras som prestandafunktioner. Individuellt utvalda komponenter garanterar optimal design och perfekt drift.

FÖRDELAR


Teknisk information


Hårdvara


Processorenhet

Standardmodul LS2000, som också används som ACTROS-styrenhet, OCIT och X-KOM-serieanslutningsmoduler. ACTROS.net styrs via ett separat BDI-2 kontrollelement.

Kommunikationshårdvara

Standardterminalserver som ansvarar för att upprätta en nätverksanslutning med de anslutna styrenheterna via anslutna modem (Internet Protocol IP). Alternativt: GSM-modem för överföring av SMS-baserade felmeddelanden. Parallella ingångar och utgångar kan alternativt anslutas till gruppstyrenheten via IO64-modulen.

Programvara


ACTROS.net sammankoppling

Baserat på OCIT-mjukvaran används även i trafikstyrenheten.

Konfiguration

Kontroll av flera grupper av enheter med hjälp av ett timer- eller trafikberoende programval.

Trafikteknik

En trafikteknikfunktion med en ensekunds klockfrekvens är tillgänglig för att implementera trafikberoende programval. Detektorns värden i styrenheten skickas till ACTROS.net som aggregerade detektorvärden (trafiktäthetsmätning av fordon/sekund). Detektorns beläggningsnivå för mätintervallet skickas också till ACTROS.net. I detta sammanhang fördröjs värdena med 10 sekunder. Genom parametrar (ACTROS-styrenhetens trafikktekniska variabler) är det också möjligt att läsa och ställa in specifika trafikrelaterade värden i gruppstyrenheten, vilket möjliggör kontrollinterventioner som görs utöver valet av signalprogram.

Meddelandetyper

Felmeddelanden för de anslutna styrenheterna, statusinformation, (dörrens status, detektorer och lampor, strömavbrott), aktuell tidskälla (central, lokalradioklocka, intern kvartsklocka).


Downloads

Downloads