ACTROS.c

Det funktionella, skräddarsydda styrsystemet för trafiksignaler

ACTROS.c Det funktionella, skräddarsydda styrsystemet för trafiksignaler

De olika centrala gränssnitten som stöds möjliggör enkel integration i alla viktiga trafikhanteringsmiljöer. För detta ändamål, särskilt den öppna standarden för centrala gränssnitt, stöds OCIT fullt ut. ACTROS stöder också tillverkarspecifika gränssnitt, som t.ex. SIEMENS datorgränssnitt. ACTROS utför följande kontrollprocesser: LISA +, VS-PLUS, PDM / TL (med rörelse), TRELAN/TRENDS, samt ytterligare modifikationer inom enskilda programsekvenser. Huvudsakligen används den rikt utrustade standardtrafiktekniska plattformen LISA +.
 

Teknisk information

Hölje
Standardskåp med/utan elskåpsdel Storlek 0 enligt DIN 43629 del 1, IP54
Styrelektronik
Max. antal signalgrupper 18
Max. antal lamputgångar 72
Antal lamputgångar per styrkort 24
Max. antal I/O 48
Antal I/O per I/O-kort 16 ingångar, 8 utgångar
Trafikrelaterad kontroll

Fast tidsprogram, klockstyrning, signalgrupp och fasorienterad, trafikberoende styrning, koordinerad aktiveringspunktskontroll LISA + eller fritt programmerbar i Java-styrelement som VS-Plus, PDMe/TL, MOTIONe, Trelan Trends, BALANCE

Central drift/gränssnitt

OCIT, V1.1 och V2.0 samt Profile 2 och Profile 3, SB12, SB15, SB16, VnetS, SSI, DVI 35, CANTO, ACTROS.connect

Drift Styrenhet, integrerad manuell styrenhet, webbserver
Systemklocka 0,5 s, 1 s
Signalsekvens

Fritt programmerbar, standard enligt riktlinjer för trafiksignalsystem (RiLSA)

Kollektivtrafik R09-meddelanden enligt VÖV 04.05.1-standarden
Signalskydd

Designad med felsäker teknik; ström- och spänningsövervakning av alla lamputgångar enligt DIN VDE 0832 del 100 och riktlinjer för trafiksignalsystem (RiLSA).

Strömförsörjningselektronik
Max. strömförbrukning utan lampeffekt typisk 50 VA, max. 300 W
Nätspänning 230 V (-15 ... +10 %)
Strömfrekvens 50 Hz (-5 ... +5 %)
Tillåtna lampspänningar 40 V (OCIT-LED-kompatibel)/230 V
Lampeffekt per signalutgång

8 till 460 W vid 230 V signalsändare, 3 till 52 W vid 40 VLED-signalsändare

Max. lampeffekt per signalutgång 460 W eller 2 A
Max. lampeffekt per styrenhet 3 000 W eller 13 A
Max. lampeffekt per styrkort 1 800 W eller 8 A