ACTROS – TRAFIKSTYRENHET

Styrenhet för individuell korsningskontroll.

ACTROS – TRAFIKSTYRENHET Styrenhet för individuell korsningskontroll.


ACTROS används för individuell korsningskontroll, eller som en systemkomponent i ett omfattande trafikstyrningssystem.

En mängd centrala gränssnitt garanterar enkel integration i alla viktiga trafikhanteringsmiljöer. För detta ändamål, särskilt den öppna standarden för centrala gränssnitt, stöds OCIT fullt ut. ACTROS stöder också tillverkarspecifika gränssnitt, som t.ex. SIEMENS datorgränssnitt. ACTROS utför följande kontrollprocesser: LISA +, VS-PLUS, PDM / TL (med rörelse), TRELAN/TRENDS, samt ytterligare modifieringar inom enskilda programsekvenser. Huvudsakligen används den rikt utrustade standardtrafiktekniska plattformen LISA +.

Perfekt hårdvarustruktur

ACTROS erbjuder en modulär arkitektur för flexibla och individuella anpassningar, lämpliga för nästan alla moderna trafikstyrningssystem. Systemet är baserat på snabb och kompakt hårdvara, uppdelad i tre områden: system- och funktionsmoduler samt tillvalskomponenter.

Ergonomi och säkerhet

ACTROS sätter nya standarder när det gäller ergonomi och driftssäkerhet. Det kan bekvämt styras på plats med hjälp av den integrerade styrenheten eller via en integrerad ACTROS.access webbserver via PDA eller en arbetsstation med Microsoft Internet Explorer. ACTROS säkerhetskoncept har resulterat i en design med definierad felsäker teknik. Alla lamputgångar är föremål för ström- och spänningsövervakning. Alla signaltillstånd övervakas, identifieras och kontrolleras enligt DIN VDE 0832 Del 100 och riktlinjerna för trafiksignalsystem (RiLSA).

ACTROS.line och ACTROS.energyline systemvarianter

ACTROS.line- och ACTROS.energyline-varianterna erbjuder en decentraliserad styrenhetsdesign, som länkar intelligenta, distribuerade systemkomponenter via flexibla, lätta att installera busslinjer för att bilda ett övergripande system.


Teknisk information


Hölje
 • Standardskåp med/utan elskåpsdel: Storlek 1, 2, 2 enligt DIN 43629 Del 1, IP54

 • Elskåpsdel: enligt TAB 2000, IP54Styrelektronik
 • Max. antal signalgrupper: 64

 • Max. antal lamputgångar: 192

 • Antal lamputgångar per styrkort: 24

 • Max. antal I/O: 144 (upp till 288 med specialdesign)

 • Antal I/O per I/O-kort: 16 ingångar, 8 utgångar

 • Trafikrelaterad kontroll: Fast tidsprogram, klockstyrning, signalgrupp och fasorienterad, trafikberoende kontroll, koordinerad aktiveringspunktskontroll LISA + eller fritt programmerbar i Java-styrelement som VS-Plus, PDMe / TL, MOTIONe, Trelan Trends , BALANS

 • Central drift/gränssnitt: OCIT, V1.1 och V2.0, samt Profile 2 och Profile 3, SB12, SB15, SB16, VnetS, SSI, DVI 35, CANTO, ACTROS.connect

 • Drift: Styrenhet, integrerad manuell styrenhet, webbserver

 • Systemklocka: 0,5 s, 1 s

 • Signalsekvens: Fritt programmerbar, standard enligt riktlinjer för trafiksignalsystem (RiLSA)

 • Kollektivtrafik: R09-meddelanden enligt VÖV 04.05.1-standarden

 • Signalskydd: Designad med felsäker teknik; ström- och spänningsövervakning av alla lamputgångar enligt DIN VDE 0832 del 100 och riktlinjer för trafiksignalsystem (RiLSA)Strömförsörjningselektronik
 • Max. strömförbrukning utan lampeffekt: Typ. 50 VA, max. 300 W

 • Nätspänning: 230 V (-15 ... + 10 %)

 • Effektfrekvens: 50 Hz (-5 ... + 5 %)

 • Tillåten lampspänning: 10 V/40 V (OCIT-LED-konformant)/230 V

 • Lampeffekt per signalutgång: 12 till 460 W vid 230 V och 10 V, 3 till 40 W vid 40 V LED-signalsändare

 • Max. lampeffekt per signalutgång: 460 W eller 2 A

 • Max. lampeffekt per styrenhet: 3 000 W eller 13 AACTROS.line: Funktioner av decentraliserad teknik

 • Max. antal oberoende busslinjer: 24

 • Max. antal styrmoduler för öppna slingor per busslinje: 15

 • Antal lamputgångar per decentraliserat styrkort: 6

 • Antal ingångar per decentraliserat styrkort: 4

 • Max. längd på en busslinje: 1 km

 • Lamptyper: 40 V OCIT-LED-signalsändare


Downloads

Downloads