Prioritera kollektivtrafiken med nytt moln-baserat system!

Samhällsutveckling och miljöpåverkan ställer allt högre krav på dagens kollektivtrafik. Exempelvis har Köpenhamns stad som mål att år 2025 ska hela 75 % av alla resor ske via kollektivtrafik, cykel eller motsvarande. För att kollektivtrafiken ska anses som ett attraktiv val behöver därför restiden för bussar kortas och blir mer tillförlitlig. Detta kan uppnås via bussprioritering i trafiksignaler. Nu kan operatörer prioritera sin kollektivtrafik med en ny moln-baserad lösning som inte kräver några hårdvaror och dessutom erbjuder övervaknings- och analysverktyg.

0
 Advanced issue found
 

Utvecklingen med allt mer avancerad trafikantinformation samt teknisk utrustning för positionering, gör att kostnaden att komplettera ett signalsystem med bussprioritet, väsentligt har minskat på senare tid. Smart Priority är SWARCOs nya moln-baserade lösning för bussprioritet i trafiksignaler. Systemet tillåter att prioritera specifika bussar, baserat på linje och dess förhållande till tidtabellen. Lösningen prioriterar förfrågningar baserat på bussens position och använder virtuella detektorpunkter som kan placeras och omplaceras på en digital karta beroende på den aktuella situationen. Systemet övervakar trafiksignalens funktion och presenterar statistik över restider och prestanda.

I Smart Prioritys kartvy kan användaren se bussprioritet i realtid. När bussen får prioritet lyser detektorzoner grönt i systemet. I web-interfacet kan användaren själv ställa in detektorzoner, ändra eller stänga av dessa.

Smart prioriterad kartvy | SWARCO
Bussprioritet för att förkorta restiderna | SWARCO

Redusera restiden

Syftet med bussprioritet är att bussar och spårvagnar kunna förkorta sina restider, förbättra regularitet och erbjuda en smidigare och attraktivare resa för resenären. Med bra bussprioriteringssystem kan bussens körtid reduceras upp till 15 % i innerstan, och exempelvis i Helsingfors minskade fördröjningen för bussar med hela 40 %.


I Smart Prioritys statistikverktyg kan operatörer följa upp tidigare händelser, se om prioriteten fungerade bra och vilka linjer behöver mer eller mindre prioritet.

En buss, som i medeltal har 10–20 resenärer ombord skapar möjlighet för bättre framkomlighet, mindre buller och minskade effekt på miljön, jämfört med bilen som ofta bara har en person ombord. Men för att övertyga resenärer att välja bort bilen och åka kollektivt i sitt vardagliga resande krävs bättre tillförlitlighet i kollektivtrafiken.