Prioritere offentlig transport med nyt skybaseret system!

Samfundsudvikling og miljøpåvirkning stiller større og større krav til nutidens kollektive transport. Som eksempel har Københavns Kommune sat et mål for 75% af alle rejser, der skal foregå med offentlig transport, cykel eller lignende inden 2025. For at offentlig transport skal betragtes som et attraktivt valg, skal rejsetiden for busserne forkortes og busforbindelser skal være pålidelige. Dette kan opnås gennem prioritering af busser ved trafiklysstyrede kryds. Operatører kan nu prioritere deres kollektive transporttjenester med en ny cloudbaseret løsning, der ikke kræver nogen hardware. Det tilbyder også overvågnings- og analyseværktøjer.

Den tekniske udvikling af avancerede trafikinformations- og positionssystemer har medført en betydelig reduktion af omkostningerne ved at supplere trafiklys med busprioritetssystemer i de seneste år. Smart Prioritet er SWARCOs nye cloudbaserede løsning til busprioritet i trafiklys. Systemet tillader prioritering af specifikke busser baseret på busruten og i forhold til tidsplanen. Løsningen sender prioritetsanmodninger baseret på busposition og bruger virtuelle detektorpunkter, som kan placeres og genplaceres på et digitalt kort. Systemet overvåger også trafiksignalfunktionen og præsenterer statistikker om rejsetider og ydeevne.

I Smart Prioritets kortvisning kan brugeren se busprioriteten i realtid. Når bussen prioriteres, lyser detektorzonerne grønt i systemet. I webgrænsefladen kan brugeren indstille, ændre eller deaktivere detektorsoner.
Trafiklysprioritet gør det muligt for busser at forkorte deres rejsetid | SWARCO

Reducer rejsetider

Formålet med trafiklysprioritet er at gøre det muligt for busser og sporvogne at afkorte deres rejsetider, forbedre regelmæssigheden og tilbyde en smidigere og mere attraktiv rejse til passageren. Et godt busprioriteringssystem kan reducere en busrejsetid med op til 15% i byens centrum, og i Helsinki er for eksempel forsinkelsen for busser reduceret med 40%.


I Smart Prioritets statistikværktøj kan operatørerne følge op på tidligere begivenheder, se om prioriteten fungerede godt, og se hvilke ruter der er mere eller mindre prioriterede.

En bus, der transporterer i gennemsnit 10-20 passagerer, skaber en mulighed for bedre tilgængelighed, mindre støj og mindre indvirkning på miljøet sammenlignet med en bil, som normalt kun transporterer en person. Men den offentlige transport skal blive mere pålidelig, hvis vi skal overbevise rejsende om at lade bilen stå hjemme og bruge offentlig transport til deres daglige rejser.