Cykelvänliga städer

Ökad trafik i stora städer, i kombination med höga krav på miljöförbättringar och rörlighet, har tvingat fram en förändring av transportpolitiken. Med detta i åtanke har cykling som transportmedel fått större fokus för trafikplanerare och politiker. Men hälso- och miljöfördelar är inte tillräckligt för våra medborgare. Det finns fortfarande ett behov av ökad säkerhet och tillgänglighet för cyklisterna i våra städer, för att göra cykling till ett riktigt attraktivt val för dagliga pendlare.

9 av 10 danskar äger en cykel

Danmark har länge arbetat med att förbättra säkerheten och tillgängligheten och därför är staden Köpenhamn nu upptagen som nummer 1 stad i världen för att cykla in (Källa: Wired 2017). 9 av 10 danskar äger också en cykel, men endast 4 av 10 danskar äger en bil. Cykling i Köpenhamn nådde ett nytt rekord år 2016 med att ha fler cyklar än bilar i stadens centrum. Det totala antalet cyklar är 265.700 jämfört med 252.600 bilar (Källa: The Guardian 2016).

Så, hur gör danskarna det?

Danskarna prioriterar sina cyklister

Forskning visar att komfort, minskad körtid och säkerhet är ett uppenbart krav från cyklisterna. SWARCO:s lösning Green Wave, som du hittar på många ställen i Danmark, hjälper cyklisterna att hålla en stadig takt för att undvika onödiga stopp i signalstyrda korsningar och spara energi. På detta sätt uppnås också en minskning av rödljusöverträdelser.

Gröna vågen för cyklister

Green Wave visualiseras av LED-lampor fästa i gatan, på stolpar eller med hjälp av "nedräkningssignaler". Om cyklisterna stannar i den gröna vågen får de ett grönt ljus vid nästa korsning. Systemet ansluts till trafiksignalstyrenheten som också kan koordineras med de intilliggande korsningarna för bättre flöde genom flera signalreglerade korsningar.

... och skydda deras säkerhet

För att förbättra säkerheten investerade danskarna i att sänka risken för farliga högersvängar och installera variabla meddelandeskyltar för att varna bilar om cyklister i närheten.

Varna bilisten om cyklisterna i farliga områden

LED-lampa fixerad i gatan eller LED-skyltar, varnar högersvängande bilister att det kan komma cyklar på den korsande cykelbanan som kan vara svåra att upptäcka i speglarna. Variabel meddelandeskyltar etableras på huvudvägen, som uppmärksammar och varnar bilister om cyklister på vägen. När en cyklist detekteras tänds skyltarna med en hastighetsminskning eller ett varningsmeddelande. Skyltarna tänds om det finns cyklister i det farliga området ochstängsav automatiskt när inga cyklister detekteras.

Följ registreringarna och hantera cykelinfrastrukturen baserat på statistik

Genom att installera enCykelmätareDin stad kan tacka cyklisten för deras bidrag och visa anpassad statistik för dagen. Förutom att visa informationen till invånarna får stadens trafikingenjörer en detaljerad bild av stadens cykeltrafik, på samma sätt som många städer idag har för bilar.

2
2