Sykkelvennlige byer

Økt trafikk i store byer, kombinert med høye krav til miljøforbedringer og mobilitet, har tvunget frem en endring i transportpolitikken. Med dette i bakhodet har sykling som transportmiddel blitt gitt større fokus for trafikkplanleggere og politikere. Men helsemessige og miljømessige fordeler er ikke tilstrekkelig nok for våre borgere. Det er fortsatt behov for økt sikkerhet og tilgjengelighet for syklister i våre byer, for å gjøre sykkelen til et veldig attraktivt valg for hverdagspendlere.


9 av 10 danskere eier en sykkel

Danmark har lenge jobbet med å forbedre sikkerhet og tilgjengelighet, og derfor er byen København nå oppført som by nummer 1 i verden for å sykle i (kilde: Wired 2017). Dessuten eier 9 av 10 danskere en sykkel, men bare 4 av 10 danskere eier en bil. Sykling i København nådde en ny rekord i 2016 av å ha flere sykler enn biler i sentrum. Totalt antall sykler er 265 700 sammenlignet med 252 600 biler (Kilde: The Guardian 2016).

Så, hvordan gjør danskene det?


Dansker prioriterer sine syklister

Forskning viser at komfort, redusert reisetid og sikkerhet er et åpenbart krav fra syklistene. SWARCOs løsning Green Wave, som du finner på mange steder i Danmark, hjelper syklister til å holde et jevnt tempo for å unngå unødvendige stopp i signalstyrte kryss og spare energi. På denne måten oppnås også reduksjon av kjøring på rødt lys.


Greenwave for syklister

Den grønne bølgen visualiseres av LED-belysning som er fast i gaten, på påler eller ved hjelp av "nedtellingssignaler". Hvis syklistene holder seg i den grønne bølgen, får de grønt lys ved neste kryss. Systemet kobles til trafikksignalregulatoren som også kan koordineres med de tilstøtende kryssene for bedre strømning gjennom flere signalregulerte veikryss.


... og beskytte deres sikkerhet

For å øke sikkerheten satset danskene på å redusere risikoen for farlige høyre svinger og installerte variable meldingssignaler for å advare biler om syklister i nærområdet.


Advar bilisten om syklister i farlige områder

LED-lampe fast i gaten eller LED-skiltene varsler høyre svingende bilister om at det kan være sykler på sykkelstien som kan være vanskelig å oppdage i speilene. Variable meldingsskilt er satt opp på hovedveien, som varsler og advarer bilister om syklister på veien. Når en syklist oppdages lyser tegnene med en hastighetsreduksjon eller en advarselsmelding. Skiltene tennes hvis det er syklister i det farlige området ogslåsav automatisk når ingen syklister blir oppdaget.


Følg opptak og administrer sykkelinfrastruktur basert på statistikk

Ved å installere enCYCLEMETERbyen din kan takke syklisten for deres bidrag og vise tilpasset statistikk i dag. I tillegg til å vise informasjonen til innbyggerne, får byens trafikkingeniører et detaljert bilde av byens sykkeltrafikk, på samme måte som mange byer i dag har for biler.

2
2