Stora evenemang

Bra lösningar för stora evenemang.


Att hålla i ett stort evenemang för en stad är både en utmaning och en stor möjlighet. Den senare eftersom det är ett tillfälle att förbättra både infrastrukturen, bortom de dedikerade, och tjänster för att skapa en högre effektivitetsnivå för staden efter evenemanget. Utmaningarna härrör från den exceptionella ökningen av resursallokeringar under en begränsad tid på grund av evenemangets sammanhängande påverkan över de normala stadsfunktionerna. Trafik och transport är alltid en av de mest komplexa, kritiska och känsliga sektorerna gällande värdskapet för stora evenemang, oberoende av stadens storlek och utvecklingsnivå.

SWARCO erbjuder modulbaserade lösningar som beaktar alla aspekter av stora evenemang; från reglering av besökarflöden på lokal och regional nivå, genom organisering och koordinering av kollektivtrafik, till styrning av parkeringsplatser.


Analys och planering

Vårt utbudOmfattande analys av transportsystem

Integrerad planering av logistik och transport

Analys av organisatoriska problem

Design av system och tjänster

Identifiering av telematiska lösningar (ITS)

Val av teknik

Organisatoriska lösningar

Effektiv ITS-design


Våra mycket erfarna ingenjörer använder data som samlas in av olika uppkopplade system
för att skapa tillförlitliga modeller av nödvändiga ITS-lösningarna. En effektiv design
är hörnstenen för en lyckad transportlösning för alla stora evenemang.


Effektiv ITS-designmodell | SWARCO

Trafikanalys

Referenser

För stora evenemangslösningar


Planering och genomförande av integrerade mobilitetslösningar
Intelligent transport för stadstrafik