Store arrangementer

Gode løsninger for flotte arrangementer.

Å ha et stort arrangement for en by er en utfordring og en stor mulighet på samme tid. Sistnevnte fordi det er en anledning til å forbedre både infrastrukturen, i tillegg til de dedikerte, og tjenester for å få byen opp til et høyere effektivitetsnivå etter arrangementet. Utfordringene kommer fra den eksepsjonelle økningen av transportressurstildelinger i en begrenset periode, på grunn av overhaling av arrangementets sammenhengende påvirkning over de normale byfunksjonene. Trafikk og transport er alltid en av de mest komplekse, kritiske og følsomme sektorene ved å ha store arrangementer, uansett størrelsen og utviklingsnivået til vertsbyen.

SWARCO tilbyr en løsning bestående av en rekke moduler som betrakter alle aspekter av slike store arrangementer, fra flytkontroll av gjestene på lokalt og regionalt nivå via organisering og koordinering av offentlig transport til håndtering av parkeringsplasser.

Analyse og planlegging

Vårt tilbud

assessment

Omfattende analyse av transportsystemer

tram

Integrert planlegging av logistikk og transport

perm_contact_calendar

Analyse av organisasjonsproblemer

settings

Design av systemer og tjenester

directions_car

Identifisering av telematiske løsninger (ITS)

playlist_add_check

Valg av teknologier

filter_tilt_shift

Organisasjonsløsninger

Effektivt ITS design

Våre svært erfarne ingeniører bruker dataene som er samlet inn av de ulike tilkoblede systemene
for å skape pålitelige modeller av de nødvendige ITS-løsningene. Et effektivt design
er hjørnesteinen i en vellykket transportløsning for ethvert stort arrangement.

Trafikkanalyse

Referanser

For løsninger for store arrangementer

Planlegging og gjennomføring av integrerte mobilitetsløsninger
Intelligent transport for bytrafikk