Velké akce a události

Velká řešení pro velké akce.


Pořádání velké akce je pro město současně výzva a velká příležitost. Příležitost proto, protože je možností, jak zlepšit infrastrukturu a služby, které po akci přinesou městu vyšší efektivitu. Výzvy vyplývají z výjimečného nárůstu alokace dopravních zdrojů v omezeném čase v důsledku překrývání souvisejících dopadů akce na běžné městské funkce. Doprava a přeprava je vždy jedním z nejsložitějších, nejkritičtějších a nejcitlivějších sektorů při pořádání velkých akcí bez ohledu na velikost a úroveň rozvoje hostitelského města.

SWARCO nabízí řešení skládající se z řady modulů, které zohledňují všechny aspekty takových velkých událostí, od řízení toku návštěvníků na místní a regionální úrovni přes organizaci a koordinaci veřejné dopravy až po správu parkovacích míst. 

Analýza a plánování

Naše nabídka


Komplexní analýza dopravních systémů

Integrované plánování logistiky a dopravy

Analýza organizačních otázek

Návrh systémů a služeb

Identifikace telematických řešení (ITS)

Volba technologií

Organizační řešení

Efektivní design ITS


Naši vysoce kvalifikovaní inženýři využívají údaje shromážděné různými propojenými systémy,
aby byly vytvořeny spolehlivé modely požadovaných řešení ITS. Efektivní design
je základním kamenem úspěšného řešení dopravy pro každou velkou akci.

Analýza dopravy

Reference

Řešení pro velké akce

Plánování a realizace integrovaných řešení mobility
Inteligentní doprava pro městskou dopravu