Turín 2006

Olympijské hry a doprava se hraje spolu

SWARCO do hor a do měst

Zimní hry v italském Turíně v roce 2006 byly také známé jako "Olympiáda dlouhých vzdáleností", protože mezi středisky ve městě a ve venkovském prostředí se nacházelo téměř 100 km. Vzhledem k tomu, že společnost SWARCO byla zodpovědná za dopravní techniku, dlouhé vzdálenosti byly všechny bezpečné.

Olympijské hry 2006 se konaly ve čtyřech halách v Turíně a na několika místech v horách západně od města. Mezi nimi bylo téměř 100 km, které museli absolvovat nejen sportovci, ale i mnoho návštěvníků. Je snadné si představit, jak asi jízda tam a zpět ovlivnila dopravu. SWARCO čelilo velkým výzvám: Musela být zajištěna efektivnídoprava pro veřejnosti sportovce. Samozřejmě, že sportovci měli přednost, ale muselo se zabránit co nejvíce dopravním zácpám. Jak zajistit optimální spojení mezi městy a venkovem, kde nebyla dostatečná kapacita - silnice, parkovací domy atd.? Byla rovněž potřeba najít řešení pro řízení provozu a dopravy v naléhavých případech.

Síla pro veřejnou dopravu

Společnost SWARCO vybrala dvě strategie, které vedly k úspěchu. Například pro město Turín byl vyvinut dopravní koncept, který prosazoval používání hromadné dopravu. Vybrané jízdní pruhy na hlavních dopravních tepnách zajistily, že autobusy projížděly z A do B rychleji, bezpečněji a jednodušeji. Dopravní kapacita tak mohla být významně zvýšena. Byl podpořen systém Park & Ride pomocí výstavby velkých parkovišť na okraji města. Multimediální informační systém udržoval všechny v obraze: veřejnost, návštěvníky a odpovědné osoby.

Efektivní řešení pro parkování a jízdu

V horách se také dělo hodně: na jedné straně se zvýšila vlaková doprava mezi Turínem a místem konání na venkově, na druhé straně zde byl podpořen systém Park & Ride na dalších parkovacích místech. Posilové spoje autobusové dopravy jezdily tam a zpět mezi železničními stanicemi, parkovištěmi a soutěžními areály. Moderní informační technologie plně využívaly kapacity Park & Ride parkovišť, jelikož automobily byly vedeny na další volná parkovací místa včas, jakmile bylo jiný plně obsazeno. Závěr: S účastí 80 národů dosáhly olympijské hry v Turíně nového rekordu v počtu návštěvníků - svou roli sehrála i doprava.

FAKTORY ÚSPĚCHU
 

- sledování provozu v reálném čase a využití systému Park & Ride

- Dopravní modely a simulace

- Výpočty hustoty provozu

- informace o stavu parkování a provozu v reálném čase

- řízení provozu podmíněného Olympiádou i normálního provozu

- Spolupráce a výměna údajů s jinými oficiálními subjekty, jako např. dopravní policie.

- Řízení senzorů, signálních vysílačů a kamer