Store begivenheder

Effektive løsninger til store begivenheder.


Når en by er vært for større arrangementer, kan det både være udfordrende, men også en stor mulighed. Sidstnævnte fordi det er en mulighed for at forbedre både infrastrukturen og de services, der skal bringe byen op på et højere effektivitetsniveau når arrangementet afholdes. Udfordringerne ligger i det større behov for trafikale ressourcer i en tidsbegrænset periode,  og arrangementets påvirkning af de normale funktioner i byen. Trafik og transport er altid en af de mest komplekse, kritiske og følsomme sektorer når man skal være vært for større begivenheder, uanset størrelse og niveauet af værtsbyens udviklingsniveau.

SWARCO tilbyder en løsning bestående af en række moduler, der tager højde for alle aspekter af større begivenheder, fra kontrol af besøgsflow på lokalt og regionalt plan via organisation, og koordinering af offentlig transport, til håndtering af parkeringspladser.

Analyse og planlægning

Vi tilbyderOmfattende analyse af transportsystemer

Integreret planlægning af logistik og transport

Analyse af organisatoriske problemer

Design af systemer og tjenester

Identifikation af ITS løsninger

Valg af teknologier

Organisatoriske løsninger

Effektivt ITS-design


Vores meget erfarne ingeniører bruger de indsamlede data fra de forskellige tilsluttede systemer,
til at skabe pålidelige modeller af de nødvendige ITS-løsninger. Et effektivt design
er hjørnestenen i en vellykket trafikløsning til enhvert større arrangement.

Trafik Analyse

Referencer

Indenfor løsninger til store begivenheder

Planlægning og gennemførelse af integrerede mobilitetsløsninger
Intelligent transport til bytrafik