Smart City / Green CityStäder över hela världen står inför allt svårare utmaningar. Världsbefolkningens tillväxt och ökande urbanisering sätter städer under socialt, ekonomiskt och miljömässigt tryck.

År 1950 bodde endast 30 procent i stadsområden. År 2015 var det redan 54 procent och år 2050 väntas 66 procent av världens befolkning bo i städer. Det finns ett direkt samband mellan urbanisering, ekonomisk tillväxt och utveckling. Städernas bidrag till bruttonationalprodukten (BNP) har ökat dramatiskt de senaste 50 åren och förväntas stiga till 75 % år 2021. Städer kallas därmed motorerna för ekonomisk tillväxt.

Det finns dock ett stort behov av att städerna blir smartare för att kunna hantera denna storskaliga urbanisering och hitta nya sätt att anpassa sig till nya situationer, hantera komplexitet, öka effektiviteten, minska det ekologiska fotavtrycket, engagera medborgarna, minska kostnaderna och förbättra livskvaliteten för alla. Dessutom är stadssystemens inverkan på fenomenet "global uppvärmning" väldigt viktig.

Som mobilitetsexpert bidrar SWARCO till smartare och grönare städer genom att ständigt förbättra ITS-tekniken för att göra transporterna effektivare, bekvämare och mer miljövänliga.Mobilitet i den smarta staden

Integrerade lösningar

ITS-arkitekturen för smart mobilitet


Intelligenta Transport System (ITS) teknologierna kommer att hitta lämpliga användningsområden i den smarta staden.
Den viktigaste tekniken och sociala trender:


2

Det påtagliga användandet av "appar" av större befolkningsandel. Applikationerna, som används i stor utsträckning via en rad mobila enheter (till exempel smartphones, surfplattor, " wearable computers " eller " augmented reality tools ") och kan hjälpa individer i deras vardag.


Paradigmet "Internet of everything" som möjliggör "intelligenta objekt" (som sensorer av alla slag, gatubelysning, bärbara enheter, fjärrstationer) som används i staden, utbyter data och information med service centrar.Den ökande förmågan av dataanalyser, som - kombinerat med den nya tekniken för ICT som "cloud computing" - ger möjlighet till effektiv användning av stora datamängder som tillhandahålls av olika "objekt" eller "individer".


Framkomsten av "uppkopplade bilar", som i samband med paradigmet "Internet of everything" inom kort kommer att möjliggöra kommunikation mellan fordon (V2V) och mellan fordon och infrastruktur (V2I). Detta kommer i sin tur att skapa nya möjligheter till säkerhet och effektivitet i trafiken.


Processen mot mer automatiserade fordon; Halvautomatiserade fordon finns redan på marknaden och helautomatiska fordon förutses för nästa årtionde. Denna process kommer att erbjuda möjligheter men kommer också skapa utmaningar, särskilt i stadsmiljön.


Befolkningens (växande) positiva inställning att agera genom "sociala nätverk" kan underlätta aktivt deltagande av resenärer, informationsdelning inom grupper och med ledningsorgan (t ex crowdsourcing).


Den (växande) genomslagskraften inom paradigmet "delad ekonomi"
kan främja förändringar på mobilitetsmarknaden (mycket mindre "ägande", mer "betalning per användning").
Kombinationen av "mer automatisering" och "mer delning" kan innebära en splittrande förändring.Framtidens nya och innovativa trafikledningssystem kommer vara en intelligent kombination av tidigare tekniska och sociala trender: "Smart mobilitet" är ett resultat av kontinuerlig interaktion och samarbete (möjliggjord genom effektiv uppkoppling) mellan "smarta fordon", "Informerade resenärer", "Intelligenta sensorer" och "Intelligenta management system".