Smart City / Green CityMěsta po celém světě čelí stále náročnějším výzvám. Růst světové populace a rostoucí urbanizace vystavily města sociálnímu, ekonomickému a environmentálnímu tlaku.

V roce 1950 žilo v městských oblastech pouze 30 procent obyvatelstva. V roce 2015 to již bylo 54 procent a do roku 2050 se očekává, že ve městech bude žít 66 procent světové populace. Existuje přímá úměra mezi urbanizací, hospodářským růstem a rozvojem; přínos měst do hrubého domácího produktu (HDP) se za posledních 50 let dramaticky zvýšil a očekává se, že v roce 2021 dosáhne 75%. Města jsou proto označována za motory hospodářského růstu.

Je tu ale obrovský tlak na to, aby byla města chytřejší, aby mohla zvládnout tuto rozsáhlou urbanizaci a najít nové způsoby, jak se přizpůsobit novým situacím, zvládat náročné situace, zvýšit efektivitu, snížit ekologickou stopu, zapojit občany, snížit náklady a zlepšit kvalitu života pro každého. Dopady městských systémů na fenomén "globálního oteplování" navíc nejsou vůbec zanedbatelné.

Jako odborník na mobilitu přispívá společnost SWARCO k chytřejším a ekologičtějším městům neustálým zlepšováním technologií ITS, aby byla doprava efektivnější, pohodlnější a ekologičtější.


Mobilita ve Smart City

Integrovaná řešení

ITS architektura inteligentní mobility


Inteligentní dopravní systémy (ITS) naleznou v dnešním Smart City praktickou oblast použití.
Hlavní technologické a sociální trendy:


Celoplošné využívání "aplikací" velkou částí občanů. Aplikace, které se dnes běžně používají prostřednictvím řady osobních terminálů (například smartphony a tablety až po přenosné počítače nebo nástroje rozšířené reality) mohou jednotlivcům pomoci se rozhodnout.

Koncept "internet věcí", který umožňuje "inteligentním objektům" (jako jsou senzory všeho druhu, pouliční osvětlení, přenosná zařízení, venkovní stanice) rozmístěné ve městech, výměnu dat a informací se servisními centry.


Zlepšující se možnosti datové analýzy, která - v kombinaci s novými technologiemi pro IKT, jako je "cloud computing" - poskytuje příležitost pro efektivní využití velkého množství dat poskytovaných "objekty" a "jednotlivci".

Vznik "propojených vozidel", který v souvislosti s konceptem "internetu všeho" v blízké budoucnosti umožní komunikaci vozidlům s vozidly (V2V) a vozidlům s infrastrukturou (V2I). To vytvoří nové příležitosti pro zlepšení bezpečnosti a efektivity dopravy.

Proces směřující k automatizovaným vozidlům; poloautomatická vozidla jsou již na trhu a pro příští desetiletí se předpokládají plně automatizovaná vozidla. Tento proces poskytne příležitosti, ale také vytvoří výzvy, zejména v městském prostředí.

(Rostoucí) pozitivní postoj občanů ke komunikaci prostřednictvím "sociálních sítí", které mohou zapojit aktivní cestující, výměnu informací v rámci skupin a řídících orgánů (např. crowsourcing).

(Rostoucí) pronikání konceptu "sdílené ekonomiky", které by mohlo podporovat změny na trhu s mobilitou (mnohem méně "vlastnictví", více "pay-per-use", placení za jednorázové použití). Kombinace "větší automatizace" a "častějšího sdílení" by mohla vést k závratným změnám.

Nové, inovativní schéma řízení dopravy budoucnosti bude tvořeno kombinací předchozích technologických a sociálních trendů: "Inteligentní mobilita" je výsledkem neustálé interakce a spolupráce (umožněné efektivním propojením) mezi "Smart vozidly ", "informovanými cestujícími", "inteligentními senzory " a "inteligentními systémy řízení".