Smart City / Green City

Města po celém světě čelí stále náročnějším výzvám. Růst světové populace a rostoucí urbanizace vystavily města sociálnímu, ekonomickému a environmentálnímu tlaku.

V roce 1950 žilo v městských oblastech pouze 30 procent obyvatelstva. V roce 2015 to již bylo 54 procent a do roku 2050 se očekává, že ve městech bude žít 66 procent světové populace. Existuje přímá úměra mezi urbanizací, hospodářským růstem a rozvojem; přínos měst do hrubého domácího produktu (HDP) se za posledních 50 let dramaticky zvýšil a očekává se, že v roce 2021 dosáhne 75%. Města jsou proto označována za motory hospodářského růstu.

Je tu ale obrovský tlak na to, aby byla města chytřejší, aby mohla zvládnout tuto rozsáhlou urbanizaci a najít nové způsoby, jak se přizpůsobit novým situacím, zvládat náročné situace, zvýšit efektivitu, snížit ekologickou stopu, zapojit občany, snížit náklady a zlepšit kvalitu života pro každého. Dopady městských systémů na fenomén "globálního oteplování" navíc nejsou vůbec zanedbatelné.

Jako odborník na mobilitu přispívá společnost SWARCO k chytřejším a ekologičtějším městům neustálým zlepšováním technologií ITS, aby byla doprava efektivnější, pohodlnější a ekologičtější.

Mobilita ve Smart City

Integrovaná řešení

ITS architektura inteligentní mobility


Inteligentní dopravní systémy (ITS) naleznou v dnešním Smart City praktickou oblast použití.
Hlavní technologické a sociální trendy:

phone_iphone

Celoplošné využívání "aplikací" velkou částí občanů. Aplikace, které se dnes běžně používají prostřednictvím řady osobních terminálů (například smartphony a tablety až po přenosné počítače nebo nástroje rozšířené reality) mohou jednotlivcům pomoci se rozhodnout.

tap_and_play

Koncept "internet věcí", který umožňuje "inteligentním objektům" (jako jsou senzory všeho druhu, pouliční osvětlení, přenosná zařízení, venkovní stanice) rozmístěné ve městech, výměnu dat a informací se servisními centry.

wb_cloudy

Zlepšující se možnosti datové analýzy, která - v kombinaci s novými technologiemi pro IKT, jako je "cloud computing" - poskytuje příležitost pro efektivní využití velkého množství dat poskytovaných "objekty" a "jednotlivci".

wifi

Vznik "propojených vozidel", který v souvislosti s konceptem "internetu všeho" v blízké budoucnosti umožní komunikaci vozidlům s vozidly (V2V) a vozidlům s infrastrukturou (V2I). To vytvoří nové příležitosti pro zlepšení bezpečnosti a efektivity dopravy.

directions_car

Proces směřující k automatizovaným vozidlům; poloautomatická vozidla jsou již na trhu a pro příští desetiletí se předpokládají plně automatizovaná vozidla. Tento proces poskytne příležitosti, ale také vytvoří výzvy, zejména v městském prostředí.

leak_add

(Rostoucí) pozitivní postoj občanů ke komunikaci prostřednictvím "sociálních sítí", které mohou zapojit aktivní cestující, výměnu informací v rámci skupin a řídících orgánů (např. crowsourcing).

cloud_download

(Rostoucí) pronikání konceptu "sdílené ekonomiky", které by mohlo podporovat změny na trhu s mobilitou (mnohem méně "vlastnictví", více "pay-per-use", placení za jednorázové použití). Kombinace "větší automatizace" a "častějšího sdílení" by mohla vést k závratným změnám.

Nové, inovativní schéma řízení dopravy budoucnosti bude tvořeno kombinací předchozích technologických a sociálních trendů: "Inteligentní mobilita" je výsledkem neustálé interakce a spolupráce (umožněné efektivním propojením) mezi "Smart vozidly ", "informovanými cestujícími", "inteligentními senzory " a "inteligentními systémy řízení".