Smart By / Grøn ByByer over hele verden står over for stadig vanskeligere udfordringer. Væksten i verdens befolkning og den stigende urbanisering sætter byer under socialt, økonomisk og miljømæssigt pres.

I 1950 boede kun 30 procent i byområderne. I 2015 var dette steget til 54 procent, og i 2050 forventer man at 66 procent af verdens befolkning er bosat i byer. Der er et direkte forhold mellem urbanisering, økonomisk vækst og udvikling; bidrag fra byerne til bruttonationalproduktet (BNP) er steget drastisk gennem de sidste 50 år og forventes at stige til 75% i 2021. Byerne betegnes herefter som motorer for økonomisk vækst.

Der er imidlertid et stort behov for, at byerne bliver smartere for at kunne håndtere denne store urbanisering og finde nye måder at tilpasse sig til nye situationer, styre kompleksitet, øge effektiviteten, reducere det miljømæssige fodaftryk, engagere borgerne, reducere omkostninger og forbedre livskvaliteten for alle. Og det faktum at byens systemer har indvirkning på fænomenet "global opvarmning" er slet ikke ubetydelig.

Som mobilitetsekspert bidrager SWARCO til smartere og grønnere byer ved konstant at forbedre ITS-teknologien for at gøre transporten mere effektiv, mere behagelig og miljømæssig forsvarlig.


Mobilitet i smarte byer

Integrerede løsninger

Integreret løsning til smarte byer | SWARCO

ITS-arkitekturen i smart mobilitet


Intelligent Transport Systems (ITS) teknologier vil finde et nyttigt anvendelsesområde i en moderne og smart by.
De vigtigste teknologier og sociale trends:


Den omfattende brug af apps hos en stor procentdel af borgerne. Applikationer, som i vid udstrækning anvendes gennem forskellige enheder - såsom smartphones og tablets i dag, til "bærbare computere" eller "Augmented Reality"-værktøjer i morgen.

"Internet af alting", som giver mulighed for "intelligente objekter" (som f.eks. sensorer af enhver art, gadebelysning, bærbare enheder, udstationeringer), der udnyttes i byen, for at udveksle data og informationer med servicecentre.


Den øgede mulighed for dataanalyse, som - kombineret med de nye teknologier til IKT som "cloud datahåndtering" - skaber mulighed for effektiv anvendelse af den store mængde data, der leveres af "objekter" og "enkeltpersoner".

Fremkomsten af "forbundne biler", som i nær fremtid vil muliggøre kommunikation mellem køretøjer til køretøjer (V2V) og køretøj til infrastruktur (V2I) i forbindelse med paradigmet "internet af alting". Dette vil igen give nye muligheder for sikkerhed og effektivitet i trafikken.

Udviklingen mod mere automatiserede biler; Semi-automatiserede biler er allerede på markedet, og fuldt automatiserede biler forventes i løbet af det næste årti. Denne proces vil give muligheder, men vil også skabe udfordringer, især i bymiljøet.

Den (voksende) positive holdning til at agere gennem "sociale netværk", kan lette aktiv deltagelse hos rejsende, udveksling af oplysninger inden for grupper og med ledelsesorganer (fx crowdsourcing).

Udbredelse af "deleøkonomi", der kan fremme forandring på mobilitetsmarkedet (mindre "ejerskab", mere "brugerbetaling"). Kombinationen af "mere automatisering" og "mere deling" kan skabe udfordringer.

Fremtidens nye innovative trafikstyringssystem vil blive en intelligent kombination af de tidligere teknologiske og sociale tendenser: "Smart Mobilitet" er resultatet af den løbende interaktion og samarbejde mellem "Smarte" køretøjer", "Informerede rejsende", "Intelligente sensorer" og "Intelligente styringssystemer".