Slimme stad / groene stadSteden over de hele wereld worden geconfronteerd met steeds moeilijkere uitdagingen. De groei van de wereldbevolking en de toenemende verstedelijking zetten steden onder sociale druk, economische druk en milieudruk.

In 1950 woonde slechts 30 procent in stedelijke gebieden. In 2015 was het al 54 procent en tegen 2050 wordt verwacht dat 66 procent van de wereldbevolking in steden woont. Er is een directe relatie tussen verstedelijking, economische groei en ontwikkeling, bijdrage van steden aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) is dramatisch toegenomen in de afgelopen 50 jaar en zal naar verwachting stijgen tot 75% in 2021. Steden worden daarom de motoren van de economische groei genoemd.

Er is echter een enorme behoefte aan steden om slimmer te worden om deze grootschalige verstedelijking aan te kunnen en nieuwe manieren te vinden om zich aan nieuwe situaties aan te passen, complexiteit te beheersen, efficiëntie te vergroten, de ecologische voetafdruk te verkleinen, burgers te betrekken, kosten te verlagen en de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren. Bovendien zijn de effecten van stedelijke systemen op het fenomeen van 'opwarming van de aarde' helemaal niet verwaarloosbaar.

Als mobiliteitsexpert draagt SWARCO bij aan slimmere en groenere steden door de technologie van ITS voortdurend te verbeteren om transport efficiënter, handiger en milieuvriendelijker te maken.


Mobiliteit in de slimme stad

Geïntegreerde oplossingen

De architectuur van ITS van slimme mobiliteit


De technologieën voor intelligente transportsystemen (ITS) zullen een handig toepassingsgebied vinden in de slimme stad van vandaag.
De belangrijkste technologische en maatschappelijke trends:


Het doordringende gebruik van 'applicaties' door een groot percentage burgers. De applicaties, die op grote schaal worden gebruikt via een reeks persoonlijke terminals (zoals de smartphones en tablets van vandaag, tot de "wearable computers" of "augmented reality tools" van morgen) kunnen individuen helpen bij hun keuzes.

Het paradigma "internet of everything" dat 'intelligente objecten' mogelijk maakt (zoals sensoren van welke aard dan ook, straatverlichting, draagbare apparaten, buitenstations) die in de stad worden gebruikt, om gegevens en informatie uit te wisselen met servicecentra.


Het toenemende vermogen van data-analyse, dat – in combinatie met de nieuwe technologieën voor ICT zoals "cloud computing" – de mogelijkheid biedt voor een efficiënt gebruik van de grote hoeveelheid gegevens die door 'objecten' en 'individuen' wordt geleverd.

De opkomst van 'verbonden auto's', die in de nabije toekomst, in verband met het paradigma "internet of everything", communicatie van voertuig-tot-voertuig (V2V) en voertuig-tot-infrastructuur (V2I) mogelijk zal maken. Dit biedt op zijn beurt nieuwe kansen voor veiligheid en efficiëntie in het verkeer.

Het proces naar meer geautomatiseerde voertuigen: semi-automatische voertuigen zijn al op de markt en volledig geautomatiseerde voertuigen worden in het komende decennium verwacht. Dit proces biedt kansen maar zal ook uitdagingen creëren, met name in de stedelijke omgeving.

De (groeiende) positieve houding van burgers om via 'sociale netwerken' te handelen, wat actieve deelname van reizigers en uitwisseling van informatie binnen groepen en met bestuursorganen (bijvoorbeeld crowdsourcing) kan vergemakkelijken.

De (groeiende) penetratie van het paradigma van de 'gedeelde economie' die verandering in de mobiliteitsmarkt zou kunnen bevorderen (veel minder 'eigendom', meer 'betalen per gebruik'). De combinatie van 'meer automatisering' en 'meer delen' kan voor een verstorende verandering zorgen.

Het nieuwe, innovatieve plan voor verkeersbeheer van de toekomst zal in werking treden als een intelligente combinatie van de vorige technologische en sociale trends: de 'slimme mobiliteit' is het resultaat van de continue interactie en samenwerking (mogelijk gemaakt door een efficiënte connectiviteit) tussen 'slimme voertuigen', 'geïnformeerde reizigers', 'intelligente sensoren' en 'intelligente managementsystemen'.