Smart City / Green City

Kaupungit kohtaavat kaikkialla maailmassa yhä vaikeampia haasteita. Maailman väestönkasvu ja lisääntyvä kaupungistuminen tuovat kaupunkeihin sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä paineita.

Vuonna 1950 vain 30 prosenttia ihmisistä asui kaupunkialueilla. Vuonna 2015 osuus oli jo 54 prosenttia, ja vuoteen 2050 mennessä 66 prosentin maailman väestöstä odotetaan asuvan kaupungeissa. Kaupungistumisen, talouskasvun ja kehityksen välillä on suora yhteys; kaupunkien osuus bruttokansantuotteesta (BKT) on kasvanut dramaattisesti viimeisten 50 vuoden aikana, ja sen odotetaan nousevan 75 prosenttiin vuonna 2021. Kaupunkeja kutsutaankin talouskasvun moottoreiksi.

Kaupungeista on kuitenkin tehtävä entistä älykkäämpiä, jotta ne voivat selviytyä tästä laajamittaisesta kaupungistumisesta. Täytyy löytää uusia tapoja sopeutua uusiin tilanteisiin, hallita kompleksisuutta, lisätä tehokkuutta, pienentää ekologista jalanjälkeä, sitouttaa kansalaisia, vähentää kustannuksia ja parantaa kaikkien elämänlaatua. Lisäksi kaupunkijärjestelmien vaikutus ilmaston lämpenemiseen ei ole lainkaan vähäpätöinen.

Liikkuvuusasiantuntijana SWARCO edistää älykkäämpiä ja vihreämpiä kaupunkeja parantamalla jatkuvasti ITS-teknologiaa, jotta liikenteestä saataisiin tehokkaampaa, mukavampaa ja ympäristöystävällisempää.

Liikkuvuus älykkäässä kaupungissa

Integroidut ratkaisut

Älykkään liikkuvuuden ITS-arkkitehtuuri


Älykkäiden liikennejärjestelmien (Intelligent Transportation Systems, ITS) teknologiat löytävät kätevän sovelluskohteen nykyajan älykaupungissa.
Tärkeimmät teknologiset ja sosiaaliset trendit:

Suuri osa kansalaisista käyttää "sovelluksia". Sovellukset, joita käytetään laajalti erilaisten henkilökohtaisten päätelaitteiden kautta (kuten älypuhelimet ja tabletit tänään, "puettavat tietokoneet" tai "lisätyn todellisuuden työkalut" huomenna) ja jotka voivat auttaa yksilöitä heidän valinnoissaan.

"Kaiken internet" -paradigma, jonka avulla kaupunkiin sijoitetut "älykkäät esineet" (kuten kaikenlaiset anturit, katuvalot, kannettavat laitteet, ulkoasemat) voivat vaihtaa tietoja ja informaatiota palvelukeskusten kanssa.

Data-analytiikan lisääntyvät valmiudet, jotka uusiin tieto- ja viestintäteknologioihin, kuten "pilvipalveluihin", yhdistettynä mahdollistavat "esineiden" ja "yksilöiden" tarjoamien suurien tietomäärien tehokkaan käytön.

"Verkotettujen autojen" syntyminen, mikä yhdessä "kaiken internet" -paradigman kanssa mahdollistaa lähitulevaisuudessa ajoneuvojen välisen (V2V) ja ajoneuvon ja infrastruktuurin välisen (V2I) viestinnän. Tämä puolestaan tarjoaa uusia mahdollisuuksia liikenteen turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseen.

Prosessi kohti automaattisempia ajoneuvoja; puoliautomaattisia ajoneuvoja on jo markkinoilla ja täysin automaattisia ajoneuvoja odotetaan ensi vuosikymmenelle. Tämä prosessi tarjoaa mahdollisuuksia, mutta luo myös haasteita erityisesti kaupunkiympäristössä.

Kansalaisten (kasvava) myönteinen asenne toimia "sosiaalisten verkostojen" kautta, jotka voivat helpottaa matkustajien aktiivista osallistumista sekä tiedonvaihtoa ryhmien sisällä ja hallintaelinten kanssa (esim. joukkoistaminen).

"Jaetun talouden" paradigman (kasvava) yleistyminen, joka voi edistää muutosta liikkuvuusmarkkinoilla (paljon vähemmän "omistamista", enemmän "käytön mukaan maksamista"). "Automaation" ja "yhteiskäytön" lisäämisen yhdistelmä voisi aiheuttaa mullistavan muutoksen.

Tulevaisuuden uusi, innovatiivinen liikenteenhallintajärjestelmä syntyy aiempien teknologisten ja sosiaalisten trendien älykkäänä yhdistelmänä: "älykäs liikkuvuus" on tulosta jatkuvasta vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä (joka mahdollista tehokkaiden yhteyksien ansiosta) "älykkäiden ajoneuvojen", "valistuneiden matkustajien", "älykkäiden antureiden" ja "älykkäiden hallintajärjestelmien" välillä.