SWARCO MyCity

Mobilitetshantering för städer

SWARCO MyCity Mobilitetshantering för städer

Mobilitetshantering med MyCity :den snabba, flexibla tekniken för smartare och grönare städer

MyCity 1.0 mobilitetshanteringssystem för små, medelstora och större städer utvecklades för att lösa de två huvudsakliga utmaningar som städer står inför i dagsläget: övergången från traditionell persontransport till nya innovativa lösningar och IT-landskapet som behövs för att stötta denna förändring, samt den snabba urbaniseringen och hur det påverkar miljön i våra städer.

8 lösningar med SWARCO MyCity 1.0

MyCity 1.0 består av åtta olika lösningar där varje har en särskild funktion.

MyCity C-Exchange är den första lösningen inom området kooperativ, uppkopplad och automatiserad mobilitet (CCAM), där gränssnittet fungerar som en säker datasamlare mellan SWARCO’s fältenheter och de lokala systemen och OEMs. MyCity C-Exchange kopplar samman infrastruktur och fordon genom att tillhandahålla signalläge- och tid (SPAT) samt bidrar till ett förbättrat trafikflöde med minskad trafikstockning och förbereder städer på digitaliseringen.

Ladda ner datablad

Efterfråga en personlig demo och lär dig mer om MyCity 1.0!

MyCity är skalbar så att möjligheten finns att lägga till nya eller projektspecifika lösningar.

check_circle

Framtidssäkrad mobilitets-hantering

MyCity är framtaget för att kunna utvecklas allt eftersom trafiksituationen utvecklas, vilket betyder att du reagera på förändringar och trender i innerstadtrafiken och teknologi som krävs för att stödja dessa förändringar.


check_circle

Operatörvänligt

Ett enkelt single sign-on system som ger operatören tillgång till väsentliga data och rapporter via en användarvänlig och intuitiv konsolpanel.


check_circle

Vart du än är

Den mikrotjänstbaserade teknologin är byggt på en helt ny plattform som tillåter hosting i ett säkert molnsystem som drivs 24/7 av SWARCO. Eftersom MyCity är optimerad för mobiler och surfplattor är systemet lättåtkomligt vart du än befinner dig.

check_circle

Flexibel integration

SWARCO MyCity kan hantera och dela data från olika system och fungerar som en uppsamlare av relevant mobilitetsdata. Genom att fungera som en knutpunkt för all trafikinformation bidrar MyCity till ytterligare värde. 

För trivsamma och hållbara städer

network_check


Effektivt trafikflöde

Minska trafikanternas restid genom att använda historisk- och realtidsdata för att planera och utvärdera trafikflöden och hålla stadens trafik effektiv.

local_hospital


Förbättrad trafiksäkerhet

Förbättrad övervakning, arbetsflöde och databehandling betyder att du proaktivt kan förebygga olyckor (t.ex. genom att undvika stora köbildningar som resultat av ett fel i en trafiksignal) och när en olycka har inträffat kan trafikprioritet ges till utryckningsfordon.

local_florist


Bättre luftkvalitet

Jämnare trafikflöde och mindre stockningar leder till en reducerad nivå av fordonsföroreningar. MyCity ger dig möjlighet att skapa en Grön Våg och kan prioritera särskilda fordon så som bussar, utryckningsfordon och/eller cyklister, så att din stad kan nå sina miljömål.

monetization_on


Lägre kostnad för infrastruktur

Ett modernt trafikplaneringsverktyg ger dig möjligheten att bättre dra nytta av redan existerande infrastruktur istället för att bygga nytt.

mood


En bättre plats att bo

Livskvalité är en viktig del när det kommer till att attrahera nya människor och företag att flytta till din stad. Ett väl hanterat vägnät där det är smidigt att resa spelar en väsentlig roll när det kommer till levnadsstandarden i en stad.

Få en gratis demo

Anmäl dig i formuläret nedan för att få en personlig demo

Bli en Lighthouse Customer: var med och skapa framtidens smarta trafikhantering

Bli en Lighthouse-kund och var med oss och skapa framtidens trafikhanteringsteknik, ett väsentligt steg för att skapa smarta städer. Som en early adopter av MyCity 1.0 Trafikhanteringssystem blir du ett företag som utstrålar innovativ teknologi som är en del av att göra städer grönare, renare, säkrare och bättre att leva i. En av fördelarna med att vara en Lighthouse-kund är att du kommer bli en ”SWARCO Innovation Excellence”-företag och kommer kunna ta del av stöd i användandet av ny teknik samt möjligheter att interagera med likasinnade branschkollegor. Din feedback kommer också hjälpa oss att skapa framtida teknik. 

Downloads

Downloads