SWARCO MyCity

Řízení dopravy ve městech

SWARCO MyCity Řízení dopravy ve městech

Řízení dopravy ve městech s MyCity: rychlá a flexibilní technologie pro chytřejší a zelenější města

Software pro správu městské mobility MyCity pro malá, střední a velká města. Byl vyvinut za účelem řešení problémů spojených se dvěma klíčovými výzvami, kterým města čelí: rychlé změny typů městské mobility a prostředí IT potřebné k její podpoře; a rychlá urbanizace a její dopady na prostředí měst.

8 řešení se SWARCO MyCity

Kompletní software pro správu městské mobility MyCity obsahuje osm různých řešení, každé se specifickými funkcemi.

MyCity Monitoring LITE je jednoduché monitorovací řešení používané pro řadiče ITC, které nahrazuje stávající produkt SWARCO Cloud. Nyní umožňuje zákazníkům, aby i nadále využívali inteligentní křižovatku / inteligentní koridor SWARCO, a také jim umožňuje přístup k plně integrovanému ekosystému MyCity.
Stáhněte si Solution Sheet
MyCity Monitoring, je upgrade původního MyCity Monitoring Lite, které usnadňuje monitorování stavu, hlášení a historických dat v reálném čase pro všechna zařízení, včetně dopravní signálizace, parkovacích zařízení, detektorů, kamer a dalších.
Stáhněte si Solution Sheet
MyCity Air-Quality Monitoring je monitoring ovzduší a pomáhá řešit jeden z největších problémů našich měst.           
Snímáním, shromažďováním a vizualizací metrik kvality ovzduší v reálném čase a údajů historických poskytuje jasný obraz o kvalitě ovzduší ve městech. Vyzbrojen těmito základními údaji usnadňuje pochopení rozsahu dalších nutných investic ke zlepšení kvality ovzduší.
Stáhněte si Solution Sheet
MyCity Traffic Management System (TMS) je systém řízení dopravy, který odstraňuje stres  z řízení dopravních toků v malý i velkých městech. Jeho uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní umožňuje operátorům rychlejší a snazší proaktivní správu provozu po ulicích měst. To pomáhá zajistit efektivnější dopravní toky, čímž se sníží riziko přetížení dopravy, sníží znečištění ovzduší, zkrátí doba cestování a přiměje více lidí k volbě alternativních forem mobility.
Stáhněte si Solution Sheet
MyCity TMS Adaptive je systém adaptivního řízení dopravy využívající funkce adaptivního řízení dopravní sítě, které operátorům umožňují provádět sofistikovanější výběr programů. Nyní mohou zrušit omezení rigidní koordinace, do do fyzického rozsahu a načasování, provádět předpovědi krátkodobých dopravních toků nebo změnit distribuci volna a vybírat různé dopravní scénáře.
Stáhněte si Solution Sheet
MyCity C-Exchange je první řešení nasazené v oblasti propojené kooperativní a automatizované mobility (CCAM), kde rozhraní slouží jako zabezpečený datový zprostředkovatel mezi v intravilánu umístěnými zařízeními SWARCO, dalšími místními systémy a výrobci vozidel. MyCity C-Exchange propojuje infrastrukturu a vozidla  poskytováním údajů o dopravních fázích a časování signálu (SPAT) a pomáhá tak zlepšit dopravní tok, omezit dopravní zácpy a připravit města na digitalizaci.
Stáhněte si  Solution Sheet
MyCity Parking Guidance System (PGS) je komplexní řešení parkování, které zahrnuje správu informačních  parkovacích značek, správu scénářů, vlastní řídicí panely a analytické nástroje, které poskytují úplný přehled o parkovacích zařízeních a událostech. Toto cloudové řešení správy scénářů pomáhá městům digitalizovat jejich práci a přechod od neefektivních rutin k řešení, které každodenním operátorům usnadňuje řešení problémů se správou parkování v jejich městech.
Stáhněte si Solution Sheet
MyCity Sign Manager se používá k ovládání proměnných informačních značek, které používají protokol UTMC. To znamená, že jakoukoli značku v terénu lze sledovat a ovládat v reálném čase odkudkoliv - z kanceláře nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Řízení informačních značek hraje roli při zlepšování dopravního proudu a snižování dopravní zácpy minimalizací doby k vyhledávání volných parkovacích míst a optimalizací informací o trase.
Stáhněte si Solution Sheet

Lorem ipsum dolor sit amet.

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

MyCity je škálovatelné, takže můžete přidávat nová řešení, když je potřebujete nebo vyhovět specifickým požadavkům realizovaného projektu.

Řízení mobility- Technologie budoucnosti

MyCity bylo postaveno tak, aby se vyvíjelo zároveň s vývojem  mobility, což vám umožní proaktivně reagovat na změny trendů v městské mobilitě a technologie používané k jejich podpoře.


Uživatelsky přívětivý

Snadno se obsluhuje  prostřednictvím jediného přihlašovacího systému, který poskytuje přístup k důležitým datům a zprávám prostřednictvím uživatelsky přívětivého a intuitivního řídicího panelu.


Používejte, ať jste kdekoli

Technologie založená na mikroslužbách je postavena na zbrusu nové platformě, která umožňuje hostování v zabezpečeném cloudovém systému, který je společností SWARCO provozován 24/7.      A protože je MyCity optimalizováno pro mobily a tablety, je přístupné odkudkoli.

Flexibilní integrace

SWARCO MyCity sdílí a zpracovává data z různých systémů a působí i jako agregátor zdrojů dat souvisejících s mobilitou. Jeho přidaná hodnota spočívá v tom, že slouží jako jediný kontaktní bod pro všechna tato data.

Pro trvale obyvatelná a udržitelná města


Efektivní pohyb vozidel

Zkraťte cestovní časy pro účastníky silničního provozu pomocí historických dat a dat v reálném čase k plánování a vyhodnocení dopravních toků a k udržení efektivnímu dopravy ve vašem městě.


Zvýšení bezpečnosti dopravy 

Vylepšené monitorování, pracovní postupy a zpracování dat umožňují proaktivně zabránit mnoha incidentům dříve, než k nim dojde (například nebezpečnému vzdutí dopravy v důsledku chybného dopravního signálu), snížit pravděpodobnost nehod nebo v případě nehody může poskytnout prioritou zásahovým a záchranným vozidlům.


Zlepšení kvality ovzduší

Hladší dopravní toky a menší dopravní zácpy znamenají snížení úrovně emisí vozidel. MyCity vám pomůže vytvořit zelenou vlnu anebo upřednostnit konkrétní typy vozidel, jako jsou vozidla městské hromadné dopravy, vozidla záchranných služeb nebo cyklisté, takže dosažení environmentálních cílů vašeho města bude realističtější.


Nižší náklady na budování  infrastruktury

Tento moderní plánovací nástroj vám umožní více využívat stávající infrastrukturu vašeho města než nákladnou alternativu výstavby dalších silnic..


Příjemnější místo pro život

Kvalita života ve městě je důležitým faktorem pro rozhodnutí, zda přitáhne nebo odradí firmy, aby v něm podnikaly, a více lidí, aby v něm žili a pracovali. Dobře spravovaná městská silniční síť, kterou lze snadno cestovat a je relativně bez přetížení, je ke zlepšení kvality života velmi důležitá.


Získejte zdarma demo ukázku

Odešlete formulář a požádejte o osobní demo ukázku

Staňte se naším "lighthouse" zákazníkem: spoluvytvářejte budoucnost správy městské mobility v inteligentním městě

Staňte se významným zákazníkem a připojte se k nám při formování budoucnosti technologie správy městské mobility, což je zásadní krok při vytváření inteligentních měst. Jako první, kdo si osvojí software MyCity Urban Mobility Management, budete považováni za maják inovace pro technologii, která je zásadní pro to, aby naše města byla zelenější, čistší, bezpečnější a lepší pro život. Mezi další žádoucí výhody se stanete společností zaměřenou na inovace společnosti SWARCO a získáte plnou podporu při používání nových technologií a získáte i příležitosti k interakci s komunitou podobně smýšlejících zákazníků. Vaše zpětná vazba také pomůže společně vytvářet budoucnost této důležité technologie.

Ke stažení

Ke stažení