SWARCO MyCity

Stedelijk mobiliteitsbeheer

SWARCO MyCity Stedelijk mobiliteitsbeheer

Stedelijk mobiliteitsbeheer met MyCity: de snel bewegende, flexibele technologie voor slimmere en groenere steden

SWARCO MyCity beheersoftware voor stedelijke mobiliteit voor kleine, middelgrote en grote steden. Het is ontwikkeld om problemen aan te pakken die verband houden met twee belangrijke uitdagingen waarmee steden worden geconfronteerd: snelle veranderingen in de soorten stedelijke mobiliteit en het IT-landschap dat nodig is om deze te ondersteunen; en snelle verstedelijking en de gevolgen daarvan voor stedelijke omgevingen.

8 oplossingen met SWARCO MyCity

MyCity Logo

De complete MyCity beheersoftware voor stedelijke mobiliteit omvat acht verschillende oplossingen, elk met specifieke functies.

MyCity Monitoring Lite
MyCity Monitoring LITE is een eenvoudige monitoringoplossing die wordt gebruikt voor ITC-verkeerslichtcontrollers en die het bestaande product SWARCO Cloud vervangt. Het stelt klanten nu in staat om te blijven genieten van SWARCO's Smart Intersection/Smart Corridor en geeft hen ook toegang tot het volledig geïntegreerde ecosysteem van MyCity.
Datasheet downloaden
MyCity Monitoring
MyCity Monitoringeen upgrade van MyCity Monitoring Lite, maakt het eenvoudiger dan ooit om de echttijd status, waarschuwingen en historische gegevens voor alle apparaten te bewaken, inclusief verkeerslichten, parkeerapparatuur, detectoren, camera's en meer.
Datasheet downloaden (EN)

MyCity Air Quality Monitoring
MyCity luchtkwaliteit monitoringhelpt één van de grootste problemen van onze steden op te lossen. Door echttijd en historische luchtkwaliteitsstatistieken te detecteren, te verzamelen en te visualiseren, krijgt u een duidelijk beeld van de stedelijke luchtkwaliteit. Gewapend met deze basisgegevens, wordt het gemakkelijker om te begrijpen welke toekomstige investeringen nodig zullen zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Datasheet downloaden (EN)

MyCity Traffic Management System
MyCity verkeersbeheersysteem (TMS)neemt de stress weg bij het beheren van verkeersstromen door kleine tot grote steden. De gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface maakt het voor beheerders sneller en gemakkelijker om het verkeer op stadswegen proactief te beheren. Dit draagt bij aan efficiëntere verkeersstromen, waardoor het risico op congestie wordt verminderd, luchtvervuiling wordt verminderd, reistijden worden verkort en meer mensen kiezen voor alternatieve vormen van mobiliteit.
Datasheet downloaden (EN)

MyCity TMS Adaptive
MyCity TMS Adaptiveis een verkeersbeheersysteem dat gebruikmaakt van adaptieve netwerkbesturingsfuncties waarmee operators complexere programmaselecties kunnen maken. Ze kunnen nu de beperkingen van rigide coördinatie opheffen, zowel in termen van fysiek bereik als timing, om verkeersstroomvoorspellingen op korte termijn uit te voeren of de groene tijdverdeling te wijzigen en scenario's te selecteren.
Datasheet downloaden (EN)

MyCity C-Exchange
MyCity C-Exchangeis de eerste oplossing die wordt ingezet op het gebied van coöperatieve, verbonden en geautomatiseerde mobiliteit (CCAM), waarbij de interface dient als een veilige gegevensmakelaar tussen SWARCO's veldapparatuur en die van lokale systemen en OEM's van voertuigen. MyCity C-Exchange verbindt infrastructuur en voertuigen door middel van signaalfase en -timing (SPAT) en helpt de verkeersstroom te verbeteren, verkeersopstopping te verminderen en steden voor te bereiden op digitalisering.
Datasheet downloaden (EN)

MyCity Parking Guidance System
MyCity parkeerbegeleidingssysteem (PGS)is een end-to-end parkeeroplossing die parkeerbordbeheer, scenariobeheer, aangepaste dashboards en analytische tools omvat die een volledig overzicht bieden van parkeerfaciliteiten en evenementen. Deze cloudgebaseerde oplossing voor scenariobeheer helpt steden om hun werk te digitaliseren en over te stappen van inefficiënte routines naar een oplossing die het voor dagelijkse operators gemakkelijker maakt om de parkeerbeheerproblemen van hun stad op te lossen.
Datasheet downloaden (EN)

MyCity Sign Manager
MyCity Sign Managerwordt gebruikt om variabele meldingsborden te besturen die het UTMC-protocol gebruiken. Dit betekent dat elk bord in echttijd op kantoor of via de mobiele telefoon in het veld kan worden gemonitord en gecontroleerd. Sign Control speelt een rol bij het verbeteren van de verkeersstroom en het verminderen van congestie door het zoeken naar parkeerplaatsen te minimaliseren en route-informatie te optimaliseren.
Datasheet downloaden (EN)

MyCity is schaalbaar zodat u nieuwe oplossingen kunt toevoegen wanneer u ze nodig hebt en om aan projectspecifieke eisen te voldoen.

Toekomst- bestendige technologie voor mobiliteitsbeheer

MyCity is gebouwd om te evolueren naarmate mobiliteit evolueert, zodat u proactief kunt reageren op veranderingen in stedelijke mobiliteitstrends en de technologie die wordt gebruikt om deze te ondersteunen.


Operator vriendelijk

Het is gemakkelijk te gebruiken vanuit een single sign-on systeem dat u toegang geeft tot belangrijke gegevens en rapporten via een gebruiksvriendelijk en intuïtief dashboard.


Gebruik waar je ook bent

De op microservice gebaseerde technologie is gebouwd op een gloednieuw platform dat hosting mogelijk maakt in een beveiligd cloudsysteem dat 24/7 wordt beheerd door SWARCO. En omdat MyCity is geoptimaliseerd voor mobiele telefoons en tablets, is het overal toegankelijk.

Flexibele integratie

MyCity maakt het delen en verwerken van data vanuit verschillende systemen in een stedelijke omgeving mogelijk. Het werkt als een
aggregator van mobiliteitsrelevante databronnen en is één aanspreekpunt voor alle interfaces. SWARCO biedt ook
partnerschapsbeheer met gegevensproviders en uw operationele werk vergemakkelijken.

Voor leefbare en duurzame steden

Efficiënte voertuigbewegingen

Verkort de reistijden voor weggebruikers door real-time en historische gegevens te gebruiken om verkeersstromen te plannen en te evalueren en het verkeer in uw stad efficiënt in beweging te houden.

Verbeterde verkeersveiligheid

Dankzij betere monitoring, workflows en gegevensverwerking kunt u veel incidenten proactief voorkomen voordat ze plaatsvinden (zoals een gevaarlijke verkeersopstopping als gevolg van een defect sein), waardoor de kans op ongevallen afneemt of, wanneer er toch een ongeval plaatsvindt, prioriteit kan worden gegeven aan voertuigen van hulpdiensten.

Betere luchtkwaliteit

Een vlotte doorstroming van het verkeer en minder files betekenen minder uitstoot van voertuigen. MyCity helpt u een groene golf te creëren en prioriteit te geven aan specifieke soorten voertuigen zoals bussen, voertuigen van hulpdiensten en/of fietsers, zodat het bereiken van de milieudoelstellingen van uw stad realistischer wordt.

Lagere infrastructuurkosten

Met dit moderne planningsinstrument kunt u beter gebruik maken van de bestaande infrastructuur van uw stad, in plaats van het dure alternatief van meer wegen aanleggen.

Een aantrekkelijker plaats om te wonen

De levenskwaliteit in een stad bepaalt voor een groot deel of zij al dan niet nieuwe bedrijven aantrekt en meer mensen om er te wonen en te werken. Een goed beheerd wegennet in de stad, dat gemakkelijk te berijden is en relatief vrij van congestie, draagt in hoge mate bij tot de kwaliteit van het bestaan.


Heeft u vragen over MyCity?

Klik hier om de FAQ's te lezen of neem rechtstreeks contact met ons op via mycity@swarco.com.

Ontvang een gratis demo

Verstuur het formulier om uw persoonlijke demo aan te vragen (EN)


Become a lighthouse customer: co-create the future of smart city urban mobility management

Become a lighthouse customer and join us in shaping the future of urban mobility management technology, an essential step in creating smart cities. As an early adopter of MyCity Urban Mobility Management software, you will be seen as a beacon of innovation for technology that is essential to making our cities greener, cleaner, safer, and better places to live. Among other desirable benefits, you’ll become a SWARCO innovation excellence company and receive full support on using new technology and gain opportunities to interact with a community of like-minded customers. Your feedback will also help to co-create the future of this important technology.

Downloads

Downloads