Optimera hanteringen av trafik i hamnar

Mellan 2013 och 2016 byggdes två av hamnarna i Stockholm om och SWARCO Port Control-system installerades för att optimera hamnområdet med förbättrade trafikflöden och praktisk hantering av släpvagnar. "Hamnen i Stockholms centrum, Värtahamnen, är nu en effektivare och miljövänligare hamn med 5 kajer och en modern passagerarterminal", säger Anders Jonsson, chef för SWARCO:s trafikdivision i Sverige. Värtahamnen flyttades längre ut i vattnet, och Stockholms stad återkrävde stora delar av det område som Stockholms Hamnar tidigare förvaltade. Nu finns det mer utrymme för att staden ska kunna utvecklas med nya hem och arbetsplatser, och hamnen kan hantera mer fartyg och trafikett mindre område.


1

1
Stockholms Hamnar AB

SWARCO Port Control System (SPCS) är ett modernt intelligent transportsystem som ger flexibilitet för en Roll-on-Roll-off terminal. Huvudkonceptet är att skapa ett bra logistiskt flöde samtidigt som det inte äventyrar några av de strikta säkerhetskraven. Detta uppnås genom att använda Automatic Number Plate Recognition (ANPR), hinder, längd och höjdmätning, VMS-skyltar och automatisk skadekontroll på släpvagnar. SPCS håller reda på var fordon och varor befinner sig vid en viss tidpunkt. Systemet kan också informera interna och externa samarbetspartners om platsen.


Vid hamninfarten kontrolleras bokningen av fordonet med ANPR och skanning för att mäta längd och höjd. Om bokningen är korrekt öppnas barriären och fordonet guidas till rätt väntområde och körfält via fullt grafisk VMS. Vilket körfält fordonet vägleds till baseras på konfigurerbara variabler i SPCS, t.ex. fordonstyp, avgång och fördelning mellan incheckningsdiskar. Hamnpersonal kontrollerar trafikljus för trafikledning i hamnen med en handhållen enhet, som också gör det möjligt för dem att flexibelt ändra informationen på VMS.

I väntområdet delas släpvagnar av en konfigurerbar uppsättning regler beroende på prioriteringar som fastställts av hamnoperatören för att göra lastning och lossning enklare, säkrare och effektivare. Dessa regler kan till exempel bestämma hur och var olika typer av farligt gods ska placeras. Genom att använda SPCS får hamnarbetarna tillgång till och vägledning om hur man ska organisera släpvagnarna i hamnområdet och ombord på fartygen. Trailers skannas automatiskt med kameror för skador före ankomst till och avgång från hamnen. Denna funktion ger hamnen en tydlig översikt över huruvida några skador inträffade under vistelsen i hamnområdet och skyddar hamnen från eventuella obehöriga skadestånd.


"Hamnar har en viktig roll i internationell logistik och handel. Kraven på kapacitet och förväntningar på mer avancerade tjänster ökar kontinuerligt. SWARCO Port Control System kan spela en viktig roll i den pågående digitala omvandlingen inom hamnar och skapa en plattform för nya och mer avancerade tjänster ", avslutar Anders Jonsson.